Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Ο ιστότοπος www.kentrozois.gr ανήκει στη μη κυβερνητική οργάνωση με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ», η οποία και τον διαχειρίζεται. Κατά την επίσκεψή σας σε αυτό τον ιστότοπο ή με την παροχή από εσάς πληροφοριών μέσω αυτού, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους και κανόνες που εκτίθενται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αποδέχεστε επίσης τους ειδικούς κανόνες ή όρους χρήσης που ενδέχεται να έχουν καταχωρηθεί σε συγκεκριμένες ενότητες του ιστοτόπου. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενο του ιστοτόπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Τυχόν διαφωνία σας με την παρούσα πολιτική αποκλείει τη χρήση και αξιοποίηση του ιστοτόπου και του περιεχομένου του από εσάς.
Το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου του ιστοτόπου του καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, με μόνη την διαδικτυακή ανάρτησή του τροποποιημένου περιεχομένου αυτού. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν επηρεάζουν δεδομένα που έχουν εισαχθεί με βάση παλαιότερη έκδοση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο κείμενο που ακολουθεί παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το είδος των συλλεγόμενων από τον ιστότοπό μας δεδομένων και την διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την οργάνωσή μας κατόπιν της συλλογής τους. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σας ενημερώνει για το αν αποκαλύπτουμε αυτά τα δεδομένα σε άλλους και για τις επιλογές σας όσον αφορά τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Επισημαίνεται ότι η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει εφαρμογή μόνο στον ιστότοπο www.kentrozois.gr και όχι σε ιστοτόπους άλλων τυχόν συνδεδεμένων με τη δική μας οργανώσεων. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά μόνο στις επαφές που έχετε διαδικτυακά με το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ».

 

Επιμέρους περιπτώσεις διαχείρισης και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση του ιστοτόπου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστοτόπου διέπεται από τους όρους χρήσης του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αναλυτικά:

 

Α.        Σε περίπτωση εγγραφής για αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου/Newsletter
Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά) και ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail (υποχρεωτικά). Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε για αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου /Newsletter, το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» και οι συνεργάτες του  (ειδικότερα ο πάροχος ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίαςTheRocketScienceGroup/MailChimp, ο οποίος έχει έδρα στις ΗΠΑ, 675 PonceDeLeon, Ave NE STE 5000 Atlanta, Georgia, 30308-1829 και παρέχει υπηρεσίες NewsletterCampaign) θα προβαίνουν σε καταγραφή και χρήση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης/e-mail με αποκλειστικό σκοπό να σας αποστέλλουν το Ενημερωτικό Δελτίο/Newsletter, καθώς και περιοδικές ενημερώσεις για τις δράσεις του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ» και τους τρόπους υποστήριξης της οργάνωσής μας που μπορείτε να επιλέξετε, εφόσον το επιθυμείτε. Η αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου/Newsletter δεν είναι προσωπική και εμπιστευτική αλληλογραφία αλλά αποτελεί ενημερωτική καμπάνια. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή θελήσετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας για αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου /Newsletter και να διαγραφείτε από το σχετικό κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων/mailinglist που δημιουργείται, ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα/e-mail στη διεύθυνση [email protected], προκειμένου να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των συνδρομητών ή την αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών σας στοιχείων. Έχετε επίσης τη δυνατότητα κάθε φορά που λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο/Newsletter στην ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail σας, να επιλέξετε την εντολή «unsubscribe» και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

 

Β.        Σε περίπτωση αποστολής μηνύματος στο «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Η συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον χρήστη του ιστοτόπου για την αποστολή μηνύματος στο «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» συνεπάγεται τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, μόνο έπειτα από σαφή θετική ενέργεια του χρήστη του ιστοτόπου, ο οποίος επιλέγει τον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας με την οργάνωσή μας. Αυτή η φόρμα επικοινωνίας δεν συνιστά την αποκλειστική επιλογή επικοινωνίας του χρήστη του ιστοτόπου με το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας της οργάνωσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά, παρατίθενται στην ίδια σχετική ενότητα του ιστοτόπου. Το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» επεξεργάζεται τα στοιχεία που υποβάλλει ο χρήστης του ιστότοπου στην φόρμα επικοινωνίας, μόνο για δική του αποκλειστική χρήση και για την επικοινωνία με τον αποστολέα του μηνύματος. Το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» δεν παρέχει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους. Το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που ο χρήστης του ιστοτόπου υποβάλλει στη φόρμα επικοινωνίας, αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην ενδεχόμενη αναγνώριση ωφελουμένων της οργάνωσης και στον προσδιορισμό των αναγκών τους σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της οργάνωσης, όπως εκτίθενται στη σχετική ενότητα του ιστοτόπου.

 

Γ.        Σε περίπτωση Online οικονομικής υποστήριξης
Σε περίπτωση online οικονομικής υποστήριξης το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» τηρεί όνομα και επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail, τηλέφωνο, φαξ καθώς και διεύθυνση αλληλογραφίας. Σημειώνουμε ότι οι online εκ μέρους σας δωρεές γίνονται μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων PayPal. Τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών σας καρτών (ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, όπως εμφανίζεται στην κάρτα, αριθμός κάρτας, ccv number και ημερομηνία λήξης) θα καταχωρούνται από την εταιρεία με την επωνυμία «PayPal (Europe) S.à.r.l. etCie, S.C.A.» και με έδρα στο Λουξεμβούργο, bldRoyal αρ. 22-24, L-244, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των δεδομένων σας. Το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» διατηρεί μόνο τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για την επικοινωνία μαζί του (όχι δηλαδή τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών), για την έκδοση και αποστολή των αποδείξεων δωρεών του.

 

Δ.        Τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων
Το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
Το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών και  υποστηρικτών και δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης νόμου. Το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» διατηρεί αρχεία με τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για λόγους διαχείρισης των εσόδων, ενημέρωσης για τη δράση της οργάνωσης και για στατιστικούς σκοπούς. Η οργάνωσή μας δε μοιράζεται τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει με μη συνδεδεμένες ή μη συνεργαζόμενες εταιρίες ή ομάδες. Ενδέχεται να μοιραστούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα με διαχειριστές των βάσεων δεδομένων μας/εταιρείες τεχνικής υποστήριξης– με μοναδικό σκοπό να μας βοηθήσουν να φέρουμε σε πέρας το έργο και τις δράσεις του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ», όπως αναλυτικά περιγράφονται στον ιστότοπό μας. Οι εταιρίες ή ομάδες αυτές δεν μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από όσα υπαγορεύουν οι οδηγίες μας. Όταν δίνετε στο «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» προσωπικά δεδομένα, παίρνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι η διαχείριση των δεδομένων σας είναι ασφαλής. Δυστυχώς, για καμία διαδικτυακή μεταφορά δεδομένων δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι απόλυτα ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» δεν δύναται να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που του μεταβιβάζονται και η μεταβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν πρόκειται να μοιραστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να τα αποκαλύψουμε σε αρμόδιες κρατικές αρχές ή ιδιωτικούς φορείς λόγω τυχόν σχέσης των δεδομένων με υπάρχουσα διερεύνηση στα πλαίσια ποινικής δίωξης, δικαστικής κλήτευσης ή παρόμοιας διαδικασίας.

 

Ε.        Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει τηλεφωνικά (210 72 57 617-210 72 33 848 για επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας και 2310 23 70 40 για επικοινωνία με το γραφείο της Θεσσαλονίκης), μέσω φαξ (210 72 40 425) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα αποθηκευμένα δεδομένα που το αφορούν. Στην περίπτωση αυτήν το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ», το αργότερο εντός 15 ημερών, ενημερώνει το υποκείμενο για τα τηρούμενα δεδομένα που το αφορούν. Επίσης, μετά από σχετικό αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» άμεσα τροποποιεί, διορθώνει ή διαγράφει τα τηρούμενα δεδομένα.

 

ΣΤ.      Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται από έναν ιστότοπο στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη του ιστοτόπου για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για παρακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου. Το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» χρησιμοποιεί cookies με περιορισμένες δυνατότητες. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που κάνατε χρήση του ιστοτόπου στο παρελθόν. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τα cookies μόνο για “τυφλή” (μη προσωποποιημένη) στατιστική ανάλυση και για να προσαρμόζουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας με το κοινό. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής (browser) σας ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν δημιουργείται ένα cookie. (Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies).

 

Ζ.        Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους
Στον ιστότοπο του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ» μπορεί να παρέχονται σύνδεσμοι (links) προς ιστοτόπους τρίτων. Επίσης, άλλοι ιστότοποι μπορεί να παρέχουν συνδέσμους (links) προς τον ιστότοπο του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ». Οι ιστότοποι τρίτων λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» δεν έχει τον έλεγχο των ιστοτόπων τρίτων και όταν κάνετε χρήση αυτού του ιστοτόπου, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των ιστοτόπων αυτής της κατηγορίας και ότι δεν υιοθετούν ούτε είναι υπεύθυνοι ή υπόλογοι για περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτούς τους ιστοτόπους. Περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» δεν φέρει ευθύνη ούτε μπορεί να καταστεί καθοιονδήποτε τρόπο υπόλογο, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία οφείλεται ή φέρεται να οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή τη στήριξη σε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από ιστοτόπους αυτής της κατηγορίας.

 

Η.        Επικοινωνία
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα σας ή τις πρακτικές του παρόντος ιστοτόπου, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα/e-mail στη διεύθυνση [email protected].

 

Θ.        Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης
Η χρήση αυτού του ιστοτόπου παρέχεται από το «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  1. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα, ούτε θα περιορίζει ή απαγορεύει τη χρήση και απόλαυση του ιστοτόπου από οποιονδήποτε τρίτο.
  2. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστοτόπου, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του ιστοτόπου προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του εσωτερικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από τα παραπάνω δεν μπορεί να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση και στην περίπτωση αυτή μόνο με την ένδειξη της προέλευσης τους από τον ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του ιστοτόπου ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης του ιστοτόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αντιγράψει, εκμεταλλευτεί εμπορικά, πωλήσει, μεταπωλήσει, αναπαράγει, διανέμει με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, όλο ή μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].
  3. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εσωτερικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε πρόβλεψη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  4. Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν είναι πλήρως αποδεκτοί, η χρήση του παρόντοςιστοτόπου πρέπει να τερματιστεί αμέσως.