• el
Αθήνα: 210 7257617 210 7233848
Θεσσαλονίκη: 2310 237040

2. Τρόποι μετάδοσης και μη μετάδοσης του HIV

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους είναι δυνατή ή όχι η μετάδοση του HIV και η αντίστοιχη πιθανότητα, συνεκτιμώνται δύο παράμετροι. Η πρώτη αφορά στο κατά πόσο η μετάδοση με έναν συγκεκριμένο τρόπο είναι θεωρητικά δυνατή, με βάση την επιστημονική μας γνώση και κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών του ιού και της φυσιολογίας του ανθρωπίνου σώματος. Η δεύτερη παράμετρος αφορά στη συχνότητα με την οποία η μετάδοση με έναν συγκεκριμένο τρόπο όντως παρατηρείται να συμβαίνει στην πραγματικότητα, με βάση επιδημιολογικές μελέτες και τον στατιστικό υπολογισμό της αντίστοιχης πιθανότητας. Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες τρόπων μετάδοσης του HIV:

(α) Βιολογικά δυνατοί και στατιστικά συχνοί τρόποι μετάδοσης

(β) Βιολογικά δυνατοί αλλά στατιστικά σπάνιοι τρόποι μετάδοσης

(γ) Βιολογικά και στατιστικά απίθανοι τρόποι μετάδοσης

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις της πιο πρόσφατης σχετικής μελέτης [40] για την πιθανότητα μετάδοσης του HIV ανά μοναδικό περιστατικό έκθεσης στον ιό κι ανάλογα με τον τύπο της έκθεσης. Έτσι, ως ένα υποθετικό παράδειγμα, εάν 10,000 γυναίκες έρθουν σε κολπική σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό με θετικό στον HIV σύντροφο, αναμένεται ότι ο ιός θα μεταδοθεί στις 8 από αυτές (διάστημα εμπιστοσύνης: 6 – 11). Αν όμως η επαφή είναι πρωκτική, ο HIV αναμένεται να μεταδοθεί σε 138 (102 – 186). Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές δε λαμβάνουν υπόψη τη σημαντική επίδραση παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να αυξάνουν (π.χ. παρουσία άλλου ΣΜΝ, υψηλό ιικό φορτίο) ή να μειώνουν (π.χ. περιτομή, λήψη αντιρετροϊκής αγωγής ή PrEP) την πιθανότητα μετάδοσης. Έτσι, ο υπολογισμός της πιθανότητας μετάδοσης για ένα συγκεκριμένο, πραγματικό περιστατικό έκθεσης στον HIV είναι δυνατός μόνο κατά προσέγγιση και οι παρακάτω εκτιμήσεις θα πρέπει να θεωρούνται μονάχα ενδεικτικές.

Τύπος έκθεσης Πιθανότητα μετάδοσης ανά 10,000 περιστατικά έκθεσης (95% δ.ε.)
Μετάγγιση αίματος HIV+ 9,250 (8,900 – 9,610)
Κοινή χρήση σύριγγας για ενέσιμη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 63 (41 – 92)
Διαδερμικός τραυματισμός με βελόνα 23 (0 – 46)
Παθητικό πρωκτικό σεξ 138 (102 – 186)
Ενεργητικό πρωκτικό σεξ 11 (4 – 28)
Παθητικό κολπικό σεξ 8 (6 – 11)
Ενεργητικό κολπικό σεξ 4 (1 – 14)
Παθητικό στοματικό σεξ (0 – 4)
Ενεργητικό στοματικό σεξ (0 – 4)
Από μητέρα σε έμβρυο/βρέφος 2,260 (1,700 – 2,900)
Πίνακας 1. Εκτίμηση της πιθανότητας μετάδοσης του HIV ανά μοναδικό περιστατικό έκθεσης (Patel et al., 2014) [40]

Διάβασε την επόμενη ενότητα εδώ

Βιβλιογραφικές πηγές

 1. Thompson, S.C., Boughton, C.R., & Dore, G.J. (2003). Blood-borne viruses and their survival in the environment: is public concern about community needlestick exposures justified? Australian and New Zealand Journal of Public Health, 27(6), 602-7.
 2. Abdala, N., Stephens, P.C., Griffith, B.P., & Heimer, R. (1999). Survival of HIV-1 in syringes. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes and Human Retrovirology, 20(1), 73-80.
 3. Hoffmann, C., & Rockstroh, J. (2015). HIV 2015/16. Hamburg: Medizin Fokus Verlag.
 4. Lehman, D.A., & Farquhar, C. (2007). Biological mechanisms of vertical immunodeficiency virus (HIV-1) transmission. Reviews in Medical Virology, 17(6), 381-403.
 5. Townsend, C.L., Cortina-Borja, M., Peckham, C.S., de Ruiter, A., Lyall, H., & Tookey, P.A. (2008). Low rates of mother-to-child transmission of HIV following effective pregnancy interventions in the United Kingdom and Ireland, 2000-2006. AIDS, 22(8), 973-81.
 6. Dimmock, N.J. (2016). Introduction to modern virology (7th edition). Oxford: John Wiley & Sons.
 7. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (2014). Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια. Αθήνα: ΚΕΕΛΠΝΟ.
 8. Boily, M.C., Baggaley, R.F., Wang, L., Masse, B., White, R.G., Hayes, R.J., & Alary, M. (2009). Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual act: systematic review and meta-analysis of observational studies. Lancet Infectious Diseases, 9(2), 118-29.
 9. Vittinghoff, E., Douglas, J., Judson, F., McKirnan, D., MacQueen, K., Buchbinder, S.P. (1999). Per-contact risk of human immunodeficiency virus transmission between male sexual partners. American Journal of Epidemiology, 150, 306-11.
 10. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) (2014). The Gap Report 2014: People who inject drugs. Geneva: UNAIDS.
 11. Baggaley, R.F., Boily, M.C., White, R.G., & Alary, M. (2006). Risk of HIV-1 transmission for parenteral exposure and blood transfusion. AIDS, 20(6), 805-12.
 12. Denise, M., Cardo, M.D., David, H., et al. (1997). A case control study of HIV seroconversion in health care workers after percutaneous exposure.New England Journal of Medicine, 337, 1485-90.
 13. Papenburg, J., Blais, D., Moore, D., Al-Hosni, M., Laferrière, C., Tapiero, B., & Quach, C. (2008). Pediatric Injuries From Needles Discarded in the Community: Epidemiology and Risk of Seroconversion.Pediatrics 122(2), e487-92.
 14. Baggaley, R.F., White, R.G., & Boily, M.C. (2008). Systematic review of orogenital HIV-1 transmission probabilities.International Journal of Epidemiology, 37(6), 1255-65.
 15. Fultz, P.N. (1986). Components of saliva inactivate human immunodeficiency virus.Lancet, 2(8517), 1215.
 16. Richters, J., Grulich, A., Ellard, J., Hendry, O., Kippax, S., & Richters, J. (2003). HIV transmission among gay men through oral sex and other uncommon routes: case series of HIV seroconverters, Sydney. AIDS, 17(15), 2269-71.
 17. del Romero, J., Marincovich, B., Castilla, J., García, S., Campo, J., Hernando, V., & Rodríguez, C. (2202). Evaluating the risk of HIV transmission through unprotected orogenital sex. AIDS, 16(9), 1296-
 18. Zou, S., Dorsey, K.A., Notari, E.P., Foster, G.A., Krysztof, D.E., Musavi, F., Dodd, R.Y., & Stramer, S.L. (2010). Prevalence, incidence, and residual risk of human immunodeficiency virus and hepatitis C virus infections among United States blood donors since the introduction of nucleic acid testing. Transfusion, 50(7), 1495-504.
 19. O’Farrell, N., Tovey, S.J., & Morgan-Capner, P. (1992). Transmission of HIV–1 infection after a fight. Lancet, 339(8787), 246.
 20. Deshpande, Α.Κ., Jadhav, S.K., & Bandivdekar, A.H. (2011). Possible transmission of HIV Infection due to human bite. AIDS Research and Therapy, 8, 16.
 21. Hill, D.R. (1989). HIV infection following motor vehicle trauma in central Africa. Journal of the American Medical Association, 261(22), 3282-3.
 22. Eberle, J., Habermann, J., & Gürtler, L.G. (2000). HIV-1 infection transmitted by serum droplets into the eye: a case report. AIDS, 14(2), 206.
 23. Ivy, W., Dominguez, K.L., Rakhmanina, N.Y., et al. (2012). Premastication as a route of pediatric HIV transmission: case-control and cross-sectional investigations. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 59(2), 207-12.
 24. Quinn, T.C., Wawer, M.J., Sewankambo, N., Serwadda, D., Li, C., Wabwire-Mangen, F., Meehan, M.O., Lutalo, T., & Gray, R.H. (2000). Viral load and heterosexual transmission of human immunodeficiency virus type 1. New England Journal of Medicine, 342(13), 921-9.
 25. Van de Ven, P., Mao, L., Fogarty, A., Rawstorne, P., Crawford, J., Prestage, G., Grulich, A., Kaldor, J., & Kippax, S. (2005). Undetectable viral load is associated with sexual risk taking in HIV serodiscordant gay couples in Sydney. AIDS 19(2), 179-84.
 26. Attia, S., Egger, M., Müller, M., Zwahlen, M., & Low, N. (2009). Sexual transmission of HIV according to viral load and antiretroviral therapy: systematic review and meta-analysis. AIDS, 23(11), 1397-404.
 27. Hughes, J.P., Baeten, J.M., Lingappa, J.R., et al. (2012). Determinants of Per-Coital-Act HIV-1 Infectivity Among African HIV-1-Serodiscordant Couples. Journal of Infectious Diseases, 205(3), 358-65.
 28. Pilcher, C.D., Tien, H.C., Eron, J.J.Jr, et al. (2004). Brief but efficient: acute HIV infection and the sexual transmission of HIV. Journal of Infectious Diseases, 189(10), 1785-92.
 29. Anglemyer, A., Rutherford, G.W., Egger, M., & Siegfried, N. (2011). Antiretroviral therapy for prevention of HIV transmission in HIV-discordant couples. Cochrane Database for Systematic Reviews, 5, CD009153.
 30. Rodger, A.J., Cambiano, V., Bruun, T., et al. (2016). Sexual Activity Without Condoms and Risk of HIV Transmission in Serodifferent Couples When the HIV-Positive Partner Is Using Suppressive Antiretroviral Therapy. Journal of the American Medical Association, 316(2), 171-81.
 31. World Health Organization (2015). Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV. Geneva: WHO Press.
 32. Hayes, R.J., Schulz, K.F., & Plummer, F.A. (1995). The cofactor effect of genital ulcers on the per-exposure risk of HIV transmission in sub-Saharan Africa. Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 98, 1-8.
 33. McClelland, R.S., & Baeten, J.M. (2006). Reducing HIV-1 transmission through prevention strategies targeting HIV-1-seropositive individuals. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 57,163-6.
 34. Halperin, D.T., & Bailey R.C. (1999). Male circumcision and HIV infection: 10 years and counting.Lancet, 354(9192), 1813-5.
 35. Weiss, H.A., Thomas, S.L., Munabi, S.K., & Hayes, R.J. (2006). Male circumcision and risk of syphilis, chancroid, and genital herpes: a systematic review and meta-analysis. Sexually Transmitted Infections, 82(2), 101-9.
 36. World Health Organization & Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (2007). Male circumcision: global trends and determinants of prevalence, safety and acceptability. Geneva: WHO Press.
 37. Patterson, B.K., Landay, A., Siegel, J.N., Flener, Z., Pessis, D., Chaviano, A., & Bailey, R.C. (2002). Susceptibility to human immunodeficiency virus-1 infection of human foreskin and cervical tissue grown in explant culture. American Journal of Pathology, 161(3), 867-73.
 38. Buchbinder, S.P., Vittinghoff, E., Heagerty, P.J. (2005). Sexual risk, nitrite inhalant use, and lack of circumcision associated with HIV seroconversion in men who have sex with men in the United States. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 39(1), 82-9.
 39. Macdonald, N., Elam, G., Hickson, F., et al. (2008). Factors associated with HIV seroconversion in gay men in England at the start of the 21st century. Sexually Transmitted Infections, 84(1), 8-13.
 40. Patel, P., Borkowf, C.B., Brooks, J.T., Lasry, A., Lansky, A., & Mermin, J. (2014). Estimating per-act HIV transmission risk: a systematic review. AIDS, 28(10), 1509-19.