Τα δικαιώματά μου

Τι εννοούμε με την έννοια «δικαιώματα ανθρώπων που ζουν με HIV»; Υπάρχουν στην Ελλάδα νόμοι και μέτρα που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν με την λοίμωξη HIV; Γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα δικαιώματα και μπορούμε να καταλάβουμε πότε καταπατούνται; Πού μπορούμε να απευθυνθούμε όταν αντιληφθούμε μια κοινωνική αδικία ή διάκριση σε […]

Περισσότερα