Ψυχολογική Υποστήριξη

Σκοπός της Ψυχολογικής Υπηρεσίας είναι η εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS και του περιβάλλοντός τους, καθώς και η υποστήριξη και ενημέρωση ατόμων που επιθυμούν ή μόλις υποβλήθηκαν σε διαγνωστική εξέταση για το HIV. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ψυχολογικής στήριξης παρέχει: Συμβουλευτική, ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση σε οροθετικά άτομα (συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ανησυχίες τους σχετικά με […]

Περισσότερα


Προνοιακό Επίδομα

Το επίδομα οροθετικών εντάσσεται στο πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από Αιμολυτική Αναιμία, Μεσογειακή Αναιμία, Αιμορροφιλία (Κ.Υ.Α. Γ4/Φ 167/2073/1982, ΦΕΚ 872 Β΄ 25.11.1994, ΦΕΚ 1271 Β΄28.5.2013). Η εποπτεύουσα αρχή της επιδοματικής πολιτικής είναι η  Γενική Γραμματεία Πρόνοιας /Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας. Ο φορέας χορήγησης του επιδόματος είναι το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας των κατά […]

Περισσότερα


Δικαιολογητικά Αξιολόγησης ΚΕΠΑ

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα). Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής. Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης (ισχύει μόνο για ασφαλισμένους). Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου. Παραπεμπτικό του φορέα όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης […]

Περισσότερα