ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ & NAM ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

NAM και Κέντρο Ζωής συνεργάζονται για την ενημέρωση του πληθυσμού για τον HIV και το AIDS! Η NAM μας παραχωρεί τα πνευματικά δικαιώματα των έγκυρων και εμπεριστατωμένων εντύπων που εκδίδει, προκειμένου να τα μεταφράσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό στην Ελλάδα. Η ΝΑΜ είναι μία ανεξάρτητη φιλανθρωπική οργάνωση παροχής πληροφοριών για τη λοίμωξη HIV με […]

Περισσότερα


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασιακή μέριμνα HIV+ εργαζομένων Σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΑΡΘΡΟ 11) που υπογράφηκε το 2004: Καθιερώνεται επιπλέον άδεια ενός µήναετησίως µε αποδοχές για µισθωτούς που είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, οι οποίοι έχουν υπηρεσία µέχρι 4 ετών στον εργοδότη. Ειδικά Προγράμματα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων ΟΑΕΔ  http://www.oaed.gr/Pages/SN_1198.pg 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων […]

Περισσότερα


Παγκόσμια μέρα μείωσης βλάβης

7 Μαῒου, Διεθνής Ημέρα Μείωσης της βλάβης: Το Δικαίωμα στη Σωματική και Ψυχική Υγεία των Ανθρώπων που κάνουν Χρήση Εξαρτησιογόνων ουσιών”               Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης της βλάβης, οι συνυπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουν το δικαίωμά των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στην υγεία και την ισότιμη πρόσβαση σε […]

Περισσότερα


ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

-Το καθεστώς για τη στρατιωτική θητεία έχει αλλάξει και οι οροθετικοί δεν απαλλάσσονται πλέον από αυτή, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας (αποτυχία θεραπείας, εμφάνιση AIDS). Οι οροθετικοί δικαιούνται διετή αναβολή, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους. Από την επικοινωνία μας με διάφορες υπηρεσίες, όπως τη Στρατολογία, πήραμε αντικρουόμενες και λάθος πληροφορίες.  Παρ’ όλα […]

Περισσότερα


Γενικά

Οι  πολίτες που ζουν με HIV/AIDS μπορούν να ενταχθούν στην ευρύτερη κατηγορία ατόμων με αναπηρία ή στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, εφόσον το επιθυμούν και χρήζουν κοινωνικής στήριξης, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αξιοποιήσουν, σύμφωνα και με άλλα οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια, ένα πλήθος από κοινωνικές παροχές.   Για την ένταξη στο σύστημα κοινωνικών παροχών απαιτείται μια […]

Περισσότερα