ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

  1. Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών: μείωση φόρου κατά 60%.
  2. Απαλλαγή από το φόρο της πρώτης κατοικίας που αποκτάται από γονική παροχή.
  3. Απαλλαγή από το φόρο κατά την αγορά της πρώτης κατοικίας.

     4. Απαλλαγές ΦΠΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται: στα πλαίσια της κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, στα πλαίσια               νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης.

  1. Το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ.

ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο Οικονομικών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 67% και άνω ποσοστό αναπηρίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ.