ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Δελτίο Μετακίνησης ΑΜΕΑ με τα ΜΜΜ

Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Πρόνοιας, ΚΕΠ

Κάθε χρόνο, συνήθως τον Δεκέμβρη δημοσιεύεται εγκύκλιος σχετικά με τη χορήγηση/ανανέωση του Δελτίου Μετακίνησης. Σε περίπτωση που χαθεί η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών σημαίνει ότι θα ξαναδοθεί η ευκαιρία χορήγησης τον επόμενο χρόνο.

Η κάρτα προσφέρει δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ), ΤΡΑΜ και Προαστιακό Σιδηρόδρομο και μετακινήσεις με έκπτωση 50% στα μέσα μεταφοράς ΚΤΕΛ και ΟΣΕ.

Βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης:

 1. Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 23.000 ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 29.000 ευρώ.
 2. Να υφίσταται γνωμάτευση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή να λαμβάνεται το προνοιακό επίδομα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά
 • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
 • Όσοι λαμβάνουν επίδομα από την Πρόνοια προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα επιδοματούχων (δεν είναι απαραίτητη η γνωμάτευση ΚΕΠΑ)
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο
 • Υπεύθυνη Δήλωση για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής
 • 2 πρόσφατες φωτογραφίες (Για την έκδοση νέας κάρτας)
 • Φωτοαντίγραφο του τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος
 • Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας (εφόσον υπάρχει)

Δικαιούχοι: Η κάρτα δωρεάν μετακίνησης χορηγείται σε Άτομα με Αναπηρίες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι:

–    Ελληνικής υπηκοότητας,

–    υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε

–    υπήκοοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

–    υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση

–    υπήκοοι Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,

–   αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ

Mε την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίζεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα για άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, μακροχρόνια ανέργους και ΑΜΕΑ. Το τιμολόγιο αυτό θα παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το https://www.dei.gr/default.aspx?id=31170&nt=19&lang=1

Βασικές Προϋποθέσεις
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:
1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου
3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200kWh ανά τετράμηνο
4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1000kWh ή 1200 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου
1. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ (Α/Α) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ οι οποίοι αναγράφονται στο λογαριασμό ρεύματος (2η σελίδα)
2. Ο λογαριασμός ρεύματος θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 27/09/10 (η ημερομηνία έκδοσης αναγράφεται στην 1η σελίδα)
3. Τα στοιχεία διεύθυνσης της κύριας κατοικίας
4. Ο αριθμός ταυτότητας ή του διαβατηρίου
5. Το ΑΦΜ του δικαιούχου και το ΑΦΜ συζύγου δικαιούχου (εφόσον είναι έγγαμος)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το https://www.dei.gr/el/oikiakoi-pelates/eualwtoi-pelates-kai-koinwniko-oikiako-timologio/plirofories-gia-to-koinwniko-oikiako-timologio/dikaiouxoi-proypotheseis

Τρόποι Υποβολής της Αίτησης

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο υποβάλλονται :
– ηλεκτρονικά στο http://www.deddie.gr/kot/intro.aspx

– τηλεφωνικά  στο 11770,  Δευτέρα έως Παρασκευή :  7 π.μ.-  7 μ.μ.

– μέσω ΚΕΠ

Κοινωνικός Τουρισμός

Ε.Ο.Τ.  (για επιδοτούμενες 7ήμερες διακοπές)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. Αναπηρία πάνω από 67%
 2. Να μην έχει κάνει χρήση του προγράμματος τον προηγούμενο χρόνο.
 3. Να μην είναι δικαιούχος του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Εργατικής Εστίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγ. Επιτροπής.
 2. Ταυτότητα.
 3. Βιβλιάριο υγείας.
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το  http://www.gnto.gov.gr