ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πρόσβαση στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων πολιτών

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ αριθμ. Αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. (ΦΕΚ 1753 Β΄):

Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα ή μη διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα καθώς και οι ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους, δικαιούνται δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας (συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων) και υπό προϋποθέσεις, δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα.

Η διαδικασία για τη παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψη σε ανασφάλιστους υλοποιείται από τα αρμόδια τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των κατά τόπους Δήμων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου υγείας: http://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias

Άνεργοι έως 29 ετών

Σύμφωνα με το Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α’ 205) Άρθρο 18 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις», οι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών καλύπτονται από το ΙΚΑ για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος, εάν έχουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον δύο μηνών.

Οι δικαιούχοι οφείλουν  :

  • να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας την οποία ανανεώνουν ανά τρίμηνο,
  • να είναι ανασφάλιστοι,
  • να μη σπουδάζουν,
  • μόλις αναλάβουν εργασία να το δηλώσουν στο υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Ακολούθως πρέπει να υποβάλλουν στο ΙΚΑ ή στα ΚΕΠ της περιοχής τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση στο υποκατάστημα του ΙΚΑ και τόπου κατοικίας για υπαγωγή στην ασφάλιση.
  • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του επί ένα συνεχές δίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ κατέχει κάρτα ανεργίας, ανανεωμένη ανά μήνα.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι ανασφάλιστος, δεν σπουδάζει και ότι μόλις αναλάβει εργασία θα το δηλώσει στο υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του

Για την κάλυψη των παραπάνω προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/1951 και του Κανονισμού Παροχών Ασθένειας του ΙΚΑ. Το βιβλιάριο ασθενείας που χορηγείται στους ανωτέρω ισχύει για ένα εξάμηνο και ανανεώνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ ότι συνεχίζουν να είναι άνεργοι.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/paroche-iatropharmakeutikes-perithalpses-se-anergous-elikias-mechri-29-eton

Συνεχιζόμενη θεραπεία

Σύμφωνα με την υπ αριθμό 43/2001 εγκύκλιο του ΙΚΑ. «… το Ίδρυμα χορηγεί ασφαλιστική ικανότητα, λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας και μέχρι αποθεραπείας της πάθησης, έστω και αν ο δικαιούχος έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Νόμου 1846/51, …. εφόσον διαπιστώνεται κατά την ιατρική κρίση η ανάγκη συνέχισης της θεραπείας για τη συγκεκριμένη πάθηση. ….».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_43_01.pdf