ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σκοπός της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Κέντρου Ζωής είναι η δωρεάν παροχή κοινωνικής βοήθειας σε οροθετικά άτομα και στις οικογένειες τους, με στόχο να ενδυναμώσει, να διατηρήσει και να επαυξήσει τα μέσα ώστε οι άνθρωποι αυτοί να επιλύσουν αποκλίσεις από την κοινωνική τους λειτουργικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Κοινωνική Λειτουργός (Κ.Λ.) βοηθάει τους ωφελούμενους του Κέντρου Ζωής με τους εξής τρόπους:

  • Πληροφόρηση και συμβουλευτική σε οροθετικούς/ες, συγγενείς και συντρόφους για τα δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές (επιδόματα, συντάξεις, ασφάλιση, δικαιώματα στην υγεία- εργασία κ.λπ.)
  • Πρόσβαση στην περίθαλψη και τη θεραπεία σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (μετανάστες, πρόσφυγες, θύματα trafficking, χρήστες ουσιών κ.α.)
  • Συνοδευτικές/ υποστηρικτικές υπηρεσίες σε οροθετικούς/ες που βρίσκονται σε εμφανή αδυναμία (ΑμεΑ, μη αυτοεξυπηρετούμενοι, άτομα τρίτης ηλικίας, νοσηλευόμενοι)
  • Διασύνδεση με τις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
  • Παραπομπή σε υπηρεσίες άλλων φορέων για την πληρέστερη αντιμετώπιση των αιτημάτων
  • Παρεμβάσεις στήριξης σε οροθετικούς/ες κρατούμενους/ες και αποφυλακισμένους/ες.
  • Κινητοποίηση, στήριξη και συμβουλευτική για τη διαχείριση κοινωνικών και επαγγελματικών θεμάτων.
  • Ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων και διεκδίκηση δικαιωμάτων
  • Εκπόνηση στοχευμένων προγραμμάτων Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινωνική Υπηρεσία δέχεται, κατόπιν ραντεβού Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 – 17:00

Κοινωνική Λειτουργός Αθήνας: Άννα Καβούρη | [email protected]

Κοινωνική Λειτουργός Θεσσαλονίκης: Ελισάβετ Αντωνιάδου | [email protected]

 

Με την ευγενική υποστήριξη του: