ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Κέντρο Ζωής χαιρετίζει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 119 του οποίου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), περί εισαγωγής υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Η απόφαση αυτή αίρει τον αποκλεισμό των ανθρώπων που ζουν με HIV από την εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από έντονες αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν, καθώς με την πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου 4452/17 οι άνθρωποι που ζουν με HIV επιλέγονταν με «εξατομικευμένη κρίση της επιτροπής ενστάσεων» αντί της συνήθους διαδικασίας που ακολουθείται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ενώ αποκλείστηκαν βάσει της αιτιολογίας ότι δεν είχαν συμπτωματολογία εκδήλωσης AIDS όπως ορίζει το άρθρο 35 του Ν. 3794/2009.

Το Κέντρο Ζωής είχε αποστείλει επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Υγείας, ενώ παράλληλα έκανε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αφενός την συμπερίληψη όσων ζουν με HIV και αφετέρου την εξέταση των δικαιολογητικών τους από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, όπως αυτό συνέβαινε τα προηγούμενα έτη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι βάσει της συγκεκριμένης τροπολογίας, όσοι έχουν λάβει απορριπτική απόφαση  και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 και εφεξής, δικαιούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων.

Θεωρούμε ότι το σχέδιο νόμου, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το προσεχές διάστημα, αποτελεί ένα σωστό βήμα προς την κατεύθυνση της άρσης του αποκλεισμού των οροθετικών ατόμων από την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καλούμε τους Βουλευτές να το υπερψηφίσουν.