ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΖ ΣΤΗΝ 5η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ “AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ”

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, πρώτη ημέρα εργασιών της 5ης Πανελλήνιας Συνάντησης «AIDS & Ηπατίτιδες», ο ψυχολόγος του Κέντρου Ζωής Θεσσαλονίκης, Απόστολος Πελτέκης, παρουσίασε μια σειρά ιδιαίτερα ενδιαφερόντων ερευνητικών ευρημάτων από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου» κατά το περασμένο σχολικό έτος 2016-17. Όπως διαπιστώνεται, ένα ανησυχητικά υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων μαθητών Λυκείου αγνοεί ακόμη και στοιχειώδεις πληροφορίες γύρω από τη λοίμωξη HIV και την ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά, ενώ σε μεγάλο ποσοστό τους καταγράφονται αρνητικές στάσεις προς τους ανθρώπους που ζουν με HIV.

Το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ωστόσο, εύρημα της εν λόγω μελέτης είναι ότι οι γνώσεις των μαθητών μπορούν να διευρυνθούν και οι στάσεις τους να μετατοπιστούν σε μεγάλο βαθμό, αρκεί να τους παρασχεθεί συστηματοποιημένη και επιστημονικά έγκυρη ενημέρωση με τον πλέον κατάλληλο παιδαγωγικά τρόπο.

Με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την επιστημονική επιμέλεια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και την έγκριση παιδαγωγικής καταλληλότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το πρόγραμμα «Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου» ξεκινάει να υλοποιείται από την προσεχή Δευτέρα, 18 του Σεπτέμβρη, και για ολόκληρο το τρέχον σχολικό έτος, σε όλα τα Λύκεια της Ελλάδας, καλύπτοντας το επανειλημμένως διαπιστωμένο κενό στη σεξουαλική αγωγή του νεανικού-μαθητικού πληθυσμού.

Η γνώση, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από τη λοίμωξη HIV είναι, πραγματικά, το ισχυρότερο όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας τόσο για την πρόληψη του HIV/AIDS, όσο και για την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων που, ακόμη και σήμερα, βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν με τον HIV.

Από την πλευρά της η Υπεύθυνη Νομικής Υπηρεσίας του Κέντρου Ζωής, Χαρά Παπαγεωργίου, παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης «Οροθετικοί κρατούμενοι και πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα». Η εν λόγω μελέτη διεξήχθη από την κοινωνική και νομική υπηρεσία του Οργανισμού, από το Μάρτιο 2016 έως και Νοέμβριο 2016 στο ΝΚΚ, στο Παράρτημα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού, στην Διεύθυνση Αλλοδαπων Αττικής, στη Φυλακή των Διαβατών και την Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσ/κης, όπου φιλοξενούνται οροθετικοί ποινικά και διοικητικά κρατούμενοι.

Ανάμεσα στα άλλα, προτείνεται η εγκαθίδρυση μιας συνεργασίας της Διοίκησης και όλων των φορέων που υλοποιούν προγράμματα μέσα στα καταστήματα κράτησης. Σκοπός της συνεργασίας θα είναι η από κοινού καταγραφή των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί, καθώς και των σχετικών προτάσεων επίλυσης τους. Προτείνεται να συνταχθεί ένα Μνημόνιο, που θα απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές και δη στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, που λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία στην οποία έχει ανατεθεί ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων κράτησης.

Διαβάστε αναλυτικά τη μελέτη εδώ.