ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ HIV ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το Κέντρο Ζωής στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενημέρωσης του ευρύτερου πληθυσμού πραγματοποιηεί από τον Σεπτέμβρη πρόγραμμα με τίτλο: «Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου». Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει ένα επανειλημμένως διαπιστωμένο και κρίσιμης σημασίας κενό, για την ατομική και τη δημόσια υγεία, στην ενημέρωση του μαθητικού – νεανικού πληθυσμού της Ελλάδας σε σχέση με την λοίμωξη HIV και το AIDS.

Αναλυτικότερα οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • η παροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πληροφόρησης σε σχέση με την λοίμωξη HIV και το AIDS,
 • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως προς την αναγκαιότητα και τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό HIV,
 • η εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και η καταπολέμηση του στίγματος γύρω από το HIV/AIDS, και
 • η διασύνδεση των σχολικών μονάδων με τους αντίστοιχους φορείς παροχής υπηρεσιών ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS.

 Περιγραφή αρμοδιοτήτων για τη θέση ενημερωτή στη Θεσσαλονίκη:

 • Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες πανελλαδικά και διεξαγωγή διαδραστικών, ενημερωτικών ομιλιών προς το νεανικό – μαθητικό πληθυσμό
 • Επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες για προγραμματισμό ενημερωτικών ομιλιών
 • Διοικητική υποστήριξη του προγράμματος
 • Καταχώρηση δεδομένων αξιολόγησης του προγράμματος
 • Σύνταξη μηνιαίων αναφορών και απολογισμών έργου
 • Συμμετοχή σε υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κοινότητα και ενέργειες διάχυσης του ενημερωτικού υλικού του Κέντρου Ζωής
 • Υποστήριξη των διοικητικών εργασιών του Κέντρου Ζωής
 • Παρακολούθηση ομάδων εκπαίδευσης, εργασίας και εποπτείας σε σταθερή συχνότητα με τους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος

 Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω προσόντα:

Αναγκαία προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης, συναφές με το αντικείμενο του προγράμματος (κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών, επιστήμες υγείας, επιστήμες εκπαίδευσης)
 • Εργασιακή εμπειρία σε κοινωνικούς φορείς ή/και σε δράσεις δημόσιας υγείας
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα μετακίνησης και διαμονής για ορισμένα χρονικά διαστήματα σε διάφορους νομούς της χώρας, όπου θα υλοποιείται το πρόγραμμα
 • Δίπλωμα οδήγησης και κατοχή αυτοκινήτου

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο
 • Εργασιακή εμπειρία με εφήβους ή μαθητές
 • Εμπειρία στη διεξαγωγή ενημερωτικών ομιλιών
 • Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων
 • Εθελοντική εργασία σε συναφές αντικείμενο
 • Οργανωτικές και Επικοινωνιακές ικανότητες

Διαδικασία επιλογής:

 • Αποστολή αίτησης, βιογραφικού σημειώματος και επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα: «Αναζήτηση Συνεργατών – Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές», ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected]
 • Ατομική Συνέντευξη επιλογής

Θέσεις εργασίας: 1 Ενημερωτής στη Θεσσαλονίκη

Μορφή απασχόλησης: Μισθωτή εργασία

Ωράριο : 6ωρη απασχόληση (πρωινές και απογευματινές ώρες)

Σύμβαση: 4 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Έναρξη εργασίας: 01/02/2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών:  17/01/2018