ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑμεΑ

Σε εφαρμογή μπαίνει το πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία από την Αττική, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσονται τα άτομα με αναπηρία από την Περιφέρεια Αττικής που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση επιδόματος. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ ή από προσωπικό υπολογιστή.

Για να δείτε αναλυτικά την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ και συγκεκριμένα τον παρακάτω σύνδεσμο:

Άτομα με Αναπηρία: Πιλοτική Διαδικασία