Οι αιτούντες άσυλο δυσκολεύονται να βγάλουν ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και κάρτα ανεργίας

Δυσκολίες στην έκδοση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και κάρτας ανεργίας αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, ενώ όσοι έχουν ολοκληρώσει μόνο το στάδιο της προκαταγραφής δεν έχουν καμία πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό καταγγέλλουν, με ανακοίνωσή τους, 25 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την οποία συνυπογράφει το Κέντρο Ζωής, συχνά υπάλληλοι των ΚΕΠ αρνούνται να εκδώσουν ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία της πλήρους καταγραφής και άρα πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η άρνηση γίνεται με ισχυρισμούς που δεν συνάδουν με την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Επίσης, κοινωνικοί λειτουργοί και δικηγόροι αντιμετωπίζουν αρνήσεις από υπαλλήλους των ΔΟΥ για τη χορήγηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο με προσχηματικές αιτιολογίες. Ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι δυνατή η έκδοση ΑΦΜ δημιουργούνται προβλήματα στη συσχέτιση των ΑΦΜ των συζύγων, προκειμένου να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση. Τότε οι αρμόδιες ΔΟΥ τούς ζητούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο επίσημα από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τα έγγραφα που κατέχουν οι αιτούντες άσυλο είναι απλά φωτοαντίγραφα και δεν φέρουν την απαραίτητη θεώρηση από την Ελληνική Διπλωματική Αρχή της χώρας καταγωγής τους, προκειμένου να είναι δυνατή η μετάφρασή τους. Οι διοικητικές δυσκολίες στην παροχή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ δημιουργούν δυσχέρειες και στο δικαίωμα εγγραφής των αιτούντων άσυλο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Τέλος, οι οργανώσεις τονίζουν την έλλειψη πρόσβασης σε δικαιώματα για τους προκαταγγεγγραμμένους.

Όπως επισημαίνεται, «η εκ των πραγμάτων πολύμηνη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας έχει ως αλυσιδωτή αντίδραση την αποστέρηση όσων αιτούντων βρίσκονται στο στάδιο αυτό θεμελιωδών δικαιωμάτων τους». Επιπλέον, η αδυναμία ικανοποίησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και η πλήρης έλλειψη πρόσβασης σε δομές υγείας ή σε εργασία, «όχι απλώς επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τη σωματική, ψυχολογική και οικονομική τους κατάσταση, αλλά συνιστά και ευθεία παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας».

Σε επιστολή προς τους υπουργούς Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών και στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι οργανώσεις ζητάμε την παρέμβασή τους για την εναρμόνιση της διοικητικής πρακτικής με την ισχύουσα νομοθεσία και την επέκταση όλων των δικαιωμάτων σε αιτούντες που βρίσκονται στο στάδιο της προκαταγραφής.

Την επιστολή κοινοποιούμε, επίσης, στον Συνήγορο του Πολίτη, τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων.

Την επιστολή συνυπογράφουν οι οργανώσεις: Αλληλεγγύη-SolidarityNow, Άνεμος Ανανέωσης, Αντιγόνη-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, Άρσις, Γιατροί χωρίς Σύνορα, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «Νόστος», Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Κάριτας Ελλάς, Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ, Κέντρο Ζωής, Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών-Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων της Εκκλησίας της Ελλάδος, Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα «Μέλισσα», Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθήνας, Asante, Care, Generation 2.0, HIAS Greece, JRS Ελλάδας, Praksis και Save the Children.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την σχετική επιστολή.