Διαμαρτυρία Κέντρου Ζωής σχετικά με την καταβολή παραβόλου ΚΕΠΑ

Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την καταβολή παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. σε ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, υπέβαλε το Κέντρο Ζωής στους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας, στις 6 Ιουνίου 2016.

Συγκεκριμένα, από πλήθος καταγγελιών ωφελουμένων του Κέντρου Ζωής, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι στην πράξη οι διατάξεις που προβλέπουν κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. σε ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, καταστρατηγούνται από τα όργανα της διοικήσεως. Μέχρι πρόσφατα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο ενδιαφερόμενος προσκόμιζε στην Γραμματεία των ΚΕ.Π.Α. βιβλιάριο υγείας ανασφαλίστου, το διοικητικό προσωπικό ζητούσε να προσκομίσουν παράβολο 46,14€, προκειμένου να παραλάβουν την αίτησή τους.

Μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά την έκδοση του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21), που στο άρθρο 33 όρισε τα σχετικά με την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και την έκδοση της ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 25132/4.4.2016 (ΦΕΚ Β’ 908) με θέμα “Ρυθμίσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”. Πιο συγκεκριμένα, μας έχει καταγγελθεί ότι μετά την κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας ανασφάλιστου, στις Γραμματείες των ΚΕ.Π.Α. οι υπάλληλοι ζητούν πλέον και από τους πρώην δικαιούχους βιβλιαρίου ανασφαλίστου, την προσκόμιση του σχετικού παραβόλου προκειμένου να παραλάβουν τις αιτήσεις.

Είναι προφανές, ότι η αυθαιρεσία αυτή των οργάνων της διοικήσεως καταστρατηγεί το περιεχόμενο διατάξεων, που θεσπίστηκαν για να ενισχυθούν οι σκοποί του κοινωνικού κράτους, καθόσον αυτό κλονίζεται από την κοινωνικοοικονομική κρίση.

Δείτε εδώ την επιστολή διαμαρτυρίας.