Αναζήτηση νέου συνεργάτη για τα κεντρικά γραφεία του Κέντρου Ζωής στην Αθήνα

Θέση εργασίας: Yπεύθυνος/η Επικοινωνίας

Κέντρο Ζωής – Γραφείο Αθήνας

Περιγραφή φορέα:

Το Κέντρο Ζωής (Κ.Ζ.) ιδρύθηκε το 1991 και είναι ένα αναγνωρισμένο, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο. Προσφέρει υπηρεσίες και προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των ψυχοκοινωνικών αναγκών των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, των οικογενειών και συντρόφων τους. Το Κέντρο επίσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού σχετικά με το HIV/AIDS και λειτουργεί χάρη στην πολύτιμη και ακούραστη προσφορά των εθελοντών και των επαγγελματιών του, μέσα σε πλαίσια σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και απόλυτης εχεμύθειας.

Διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: www.kentrozois.gr

 

Η μη κυβερνητική οργάνωση Κέντρο Ζωής, ανακοινώνει θέση  Yπεύθυνου/ης Επικοινωνίας και δημοσιεύει την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος από υποψηφίους που πληρούν τα παρακάτω προσόντα.

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας αναφέρεται στον Διευθυντή και η απασχόληση του αφορά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολύπλευρων δράσεων επικοινωνίας, στην διοίκηση του τμήματος της οργάνωσης, και στην διάδραση με τα άλλα τμήματα και τους συνεργάτες, για την εκπλήρωση της αποστολής της Οργάνωσης.

Κύρια καθήκοντα

 • σχεδιασμός στρατηγικής επικοινωνίας για τη μέγιστη προβολή των δράσεων και των προγραμμάτων του φορέα σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό και τον Διευθυντή της οργάνωσης
 • δημιουργία και διατήρηση επαφών με εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε., σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας της οργάνωσης , σε ελληνικά και αγγλικά, σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου, newsletter
 • υποστήριξη στην παραγωγή ενημερωτικού υλικού
 • εποπτεία, αξιολόγηση και βελτίωση της επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook – Twitter- Instagram)
 • υποστήριξη υλοποίησης δράσεων που αφορούν στην επικοινωνία, με έμφαση στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων ης Οργάνωσης.
 • δυνατότητα ταξιδιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης σχετικό με την επικοινωνία
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε ανάλογο σε σχετικό αντικείμενο
 • Ικανότητα επικοινωνίας σε εξαίρετο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και αγγλικά καθώς και ικανότητα γλωσσικής επιμέλειας κειμένου
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. (word, excel, internet, power point)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
 • Διεθνής εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος
 • Στρατηγική σκέψη, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και αποτελεσματικής εργασίας κάτω από πιεστικά χρονοδιαγράμματα
 • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση ομάδας
 • Γνώση άλλων γλωσσών

 

Ωράριο : Πλήρης απασχόληση (πρωινές και απογευματινές ώρες)

Ασφαλιστική κάλυψη: Ασφάλιση ΙΚΑ

Σύμβαση: 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

 

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στο email: [email protected] σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό: COMMUNICATION OFFICER – JOB, μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016.

Στις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο οι επιλεγμένοι για συνέντευξη υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.