Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να περιμένουν

Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να περιμένουν

Στις 14 Μαρτίου του 2019, η προηγούμενη ολομέλεια της ελληνικής βουλής (περίοδος 20.09.2015 έως 11.06.2019) υπερψήφισε πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 5 του Συντάγματος και, ειδικότερα, της 2η παραγράφου του, η οποία αναφέρει:

«Όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο»

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορούσε στην προσθήκη της ρητής απαγόρευσης των διακρίσεων βάσει του φύλου, της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού και είχε υπερψηφιστεί τότε από 173 βουλευτές (αναλυτικά εδώ). Σημειωτέον, υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 5 του Συντάγματος είχε ταχθεί και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με το επιχείρημα της εναρμόνισης του ελληνικού δικαίου με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της διεύρυνσης της προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας (αναλυτικά εδώ).

Ωστόσο, την περασμένη Δευτέρα (25.11.2019), η παρούσα σύνθεση της αναθεωρητικής βουλής απέρριψε την εν λόγω πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης με 170 αρνητικές ψήφους και 7 παρών (εδώ ολόκληρη η συνεδρίαση και στο σημείο 3:32:43 το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την επίμαχη πρόταση).

Το Κέντρο Ζωής εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για την άρνηση της παρούσας ελληνικής βουλής να κατοχυρώσει με ρητό τρόπο τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα κοινωνικών ομάδων που, εδώ και χρόνια, βιώνουν διακρίσεις σε πολλαπλά επίπεδα του κοινωνικού βίου και συναντούν ποικίλα εμπόδια στην πρόσβασή τους σε βασικά κοινωνικά αγαθά.

Στην Ελλάδα, τη χώρα με τη χαμηλότερη κατάταξη μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων (EIGE, 2019), όπου το 19% των γυναικών άνω των 15 ετών έχουν δεχθεί σωματική ή/και σεξουαλική βία από σύντροφό τους (EIGE, 2018) και με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ομοφοβίας στην Ευρώπη (European Social Survey), η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για πολλοστή φορά το χάσμα που χωρίζει τη χώρα μας από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο.