Συνήγορος του Πολίτη – Ίση Μεταχείριση – Ετήσια Έκθεση 2017

Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας προώθησης και εποπτείας της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης στην απασχόληση δημοσίευσε την Ειδική Έκθεση 2017. Το φύλο ως λόγος διάκρισης αποτελεί την πλειονότητα των αναφορών για διακριτική μεταχείριση που κατατέθηκαν στον Συνήγορο, καταλαμβάνοντας το 40% του συνόλου των υποθέσεων. Ακολουθούν οι αναφορές σχετικά με διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης με ποσοστό 19%, οι διακρίσεις λόγω οικογενειακής κατάστασης με ποσοστό 12%, λόγω ηλικίας με ποσοστό 9%, λόγω εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής με ποσοστό 8% και λόγω φυλής ή χρώματος με ποσοστό 5%. Στον τομέα διακρίσεων λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης σελ. 66 αναφέρεται και η περίπτωση απόλυσης οροθετικού εργαζομένου την οποία χειρίζεται η Νομική Υπηρεσία του Κέντρου Ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετήσια έκθεση πατήστε εδώ