Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 29 τ.Α/19-4-2015, ο νόμος 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». Στον εν λόγω νόμο εντάσσονται σημαντικές παροχές όπως η δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η επιδότηση ενοικίου και σίτισης, ρυθμίσεις για ανασφάλιστους κ.α. δείτε σχετικά.. Ν4320_2015_ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ