Προσθήκη Αιτούντων Άσυλο στο πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με HIV/AIDS

Νέο πλαίσιο του ΟΠΕΚΑ για τα προγράμματα ενίσχυσης ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS).

Το Κέντρο Ζωής υπογραμμίζει μια σημαντική αλλαγή, τη προσθήκη Αιτούντων Άσυλο σε αυτό με βασική προϋπόθεση να μη διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας – έως σήμερα το λάμβαναν μόνο οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι τελούντες σε καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Για το σχετικό έγγραφο του ΟΠΕΚΑ πατήστε εδώ

Ο Οργανισμός είναι στη διάθεσή σας για την στήριξη της ένταξης των ενδιαφερόμενων στο σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας.