ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ AIDS

Aθήνα 28-11-2019

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ AIDS

 

Το Κέντρο Ζωής συμπληρώνει φέτος 28 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας και συνεπούς προσφοράς στους ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Η Παγκόσμια Ημέρα AIDS είναι μια αφορμή για να σταθούμε και να αναλογιστούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, ως άτομα, ως κοινωνία και ως φορείς, σε σχέση με το πάντα επίκαιρο ζήτημα του HIV/AIDS, της εν γένει σεξουαλικής υγείας και των σχετιζόμενων με αυτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κέντρο Ζωής, ωστόσο, έχει σκοπίμως επιλέξει να προσανατολίζεται σε αδιάλειπτες δράσεις με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και όχι σε επικοινωνιακές ενέργειες πρόσκαιρης απήχησης γύρω από την παγκόσμια ημέρα.

Το Κέντρο Ζωής, λοιπόν, κοινοποιεί τις πάγιες θέσεις του ως προς το HIV/AIDS και τα σχετιζόμενα με αυτό ζητήματα, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις προς τις οποίες επικεντρώνονται οι ενέργειες του οργανισμού τα τελευταία χρόνια.

  • Εξέταση ιικού φορτίου

Η ανά 3 έως 6 μήνες μέτρηση του ιικού φορτίου των ανθρώπων που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας για τη λοίμωξη HIV. Ωστόσο, από το 2015, η εν λόγω εξέταση πραγματοποιείται με πολύ μικρότερη της αναγκαίας συχνότητα, λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων στα Κέντρα Αναφοράς AIDS, χωρίς να έχει βρεθεί κάποια λύση έως και σήμερα που να διαφυλάσσει το απόρρητο των οροθετικών ανθρώπων. Το Κέντρο Ζωής παρακολουθεί διαρκώς το κρίσιμης σημασίας ζήτημα για τη θεραπεία των ανθρώπων που ζουν με HIV και ασκεί πίεση προς την εύρεση μιας βιώσιμης λύσης.

  • Ένταξη της PrEP στο εθνικό σύστημα υγείας

Ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υιοθετήσει την από 2016 οδηγία της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής για διάθεση της προφυλακτικής αγωγής πριν την έκθεση (Pre Exposure Prophylaxis / PreP) από τα δημόσια συστήματα υγείας, ως έναν αποτελεσματικό και οικονομικά συμφέρον τρόπο μείωσης των νέων μεταδόσεων του HIV. Στην Ελλάδα η οδηγία αυτή δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί. Το Κέντρο Ζωής συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS και προωθεί σταθερά την ένταξη της PreP στο εθνικό σύστημα υγείας.

  • Άρση διακρίσεων

Το HIV/AIDS δεν είναι μόνο μια ιατρική νόσος αλλά και μια έντονα στιγματισμένη κοινωνικά ασθένεια. Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε πως, για την πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν με HIV στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο οι συνέπειες της λοίμωξης στη σωματική τους υγεία που τους ταλαιπωρούν, όσο τα πολλαπλά εμπόδια που συναντούν σε βασικά κοινωνικά αγαθά και οι διακρίσεις που βιώνουν σε ποικίλα επίπεδα του κοινωνικού τους βίου. Η πρόσβαση στην εργασία, στην υγεία και το δικαίωμα στη δημιουργία οικογένειας είναι τα πιο συχνά παραβιαζόμενα ανθρώπινα δικαιώματα του οροθετικού πληθυσμού της χώρας. Το Κέντρο Ζωής βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που ζουν με HIV, παρέχοντας κοινωνική, νομική και ψυχολογική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ενώ πραγματοποιεί συχνά καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού.

  • Δημιουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης και δομών φιλοξενίας ανθρώπων που κάνουν προβληματική χρήση ουσιών

Παρά την εμπειρία πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών και την επιδημιολογική έκρηξη του HIV/AIDS στη χώρα μας μεταξύ των ανθρώπων που κάνουν ενέσιμη χρήση ουσιών το 2011-13, στην Ελλάδα δε λειτουργούν χώροι εποπτευόμενης χρήσης ούτε δομές φιλοξενίας ανθρώπων που κάνουν προβληματική χρήση ουσιών. Το μέτρο αυτό δεν αντιμετωπίζει βέβαια στη ρίζα του το πρόβλημα της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες, αποτελεί όμως έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο μείωσης των δευτερογενών αρνητικών συνεπειών της προβληματικής χρήσης ουσιών, όπως οι μεταδόσεις λοιμωδών νοσημάτων. Το Κέντρο Ζωής τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυτής της λύσης, παράλληλα με την ενίσχυση των θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης.

  • Εξοικείωση γενικού πληθυσμού με την εξέταση HIV

Η ευρεία προώθηση και διάθεση του προληπτικού ελέγχου για HIV και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για τον έλεγχο του HIV, την προαγωγή της εν γένει σεξουαλικής υγείας και την καταπολέμηση του σχετιζόμενου με τον HIV στίγματος. Το παρόν νοσοκομειο-κεντρικό σύστημα διάθεσης της εξέτασης για HIV/ΣΜΝ θέτει ποικίλα εμπόδια, γεγονός που αντανακλάται στην ιδιαίτερα χαμηλή συχνότητα προληπτικού ελέγχου της σεξουαλικής υγείας στον γενικό πληθυσμό και στα υψηλά ποσοστά μη διαγνωσμένων ή καθυστερημένα διαγνωσμένων ανθρώπων με HIV. Το Κέντρο Ζωής υποστηρίζει την ευρεία διάθεση της ταχείας εξέτασης για HIV/ΣΜΝ σε κοινοτικές δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης της υγείας, ως το πλέον πρόσφορο και οικονομικά συμφέρον μοντέλο.

  • Ένταξη ολιστικού μοντέλου σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη όπου στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης δεν έχει ενταχθεί κατά τρόπο συστηματικό και συνεκτικό η εκπαίδευση γύρω από ζητήματα σεξουαλικότητας, σεξουαλικής υγείας και σχετιζόμενων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελάχιστη και σπασμωδική σεξουαλική αγωγή που λαμβάνουν έως και σήμερα οι μαθητές συνίσταται σε μεμονωμένες και διάσπαρτες αναφορές στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων, οι οποίες είναι επιστημονικά και κοινωνικά παρωχημένες (βλ. εγχειρίδιο Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης Λυκείου). Το Κέντρο Ζωής υλοποιεί από το 2016 ενημερωτικές παρεμβάσεις για το HIV/AIDS σε μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου όλης της χώρας, ενώ προωθεί παράλληλα το ουσιαστικό άνοιγμα του ελληνικού σχολείου προς ζητήματα σεξουαλικότητας, σεξουαλικής υγείας και κοινωνικής δικαιοσύνης.