Επιμορφωτικές Ομιλίες σε Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους του Καταστήματος Κράτησης Διαβατών από το Κέντρο Ζωής

Το Κέντρο Ζωής την 16η Νοεμβρίου επισκέφτηκε το Κατάστημα Κράτησης Διαβατών για την πραγματοποίηση της πρώτης, από μία σειρά επιμορφωτικών ομιλιών αναφορικά με τον ιό HIV, με στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων σωφρονιστικών υπαλλήλων. Η επιμορφωτική δράση θα ολοκληρωθεί μετά από την πραγματοποίηση έξι  ομιλιών στο Κατάστημα Κράτησης κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου του 2016. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ζωής έχει την έγκριση και υποστήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Αρ.Πρωτ. 62717/23.09.16).

Η φιλοσοφία του προγράμματος αυτού στηρίζεται στην διαπιστωμένη ανάγκη για την αντιμετώπιση του στίγματος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν με HIV, η οποία μπορεί να γίνει προσεγγίσιμη μόνο μέσα από την διάχυση της γνώσης. Οι άνθρωποι που εργάζονται στην Αστυνομία και στα Καταστήματα Κράτησης είναι εκπρόσωποι της Δημόσιας Τάξης, Ασφάλειας και της Δικαιοσύνης.  Σε αυτό το πλαίσιο, στρεφόμαστε προς την κάλυψη της ενημέρωσης – εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης των συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης που οφείλουν να παίρνουν οι ίδιοι κατά την εργασία τους, τόσο για την ασφάλεια των ίδιων, όσο και των κρατουμένων.

Παράλληλα, εξυπηρετείται και ο στόχος  της καταπολέμησης του στίγματος που βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν με HIV, καθώς η αλλαγή στάσης και πεποίθησης των Αστυνομικών και των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων απέναντι στους κρατούμενους μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό και πολύπλευρο αποτέλεσμα.

Μέσα από προγράμματα αυτής της φιλοσοφίας ουσιαστικά  προσφέρεται η ευκαιρία γνωριμίας & σύνδεσης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων μεταξύ τους και άρα άμβλυνσης των κοινωνικών προκαταλήψεων.

Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

> Η προστασία της Δημόσιας Υγείας – Πρόληψη νέων κρουσμάτων

> Η προστασία της Υγείας, των Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας όλων των οροθετικών κρατούμενων