Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την εξομοίωση των αντισυμβαλλόμενων στο σύμφωνο συμβίωσης με τους έγγαμους

Σημαντική Εγκύκλιος  για την εξομοίωση των αντισυμβαλλόμενων στο σύμφωνο συμβίωσης με τους έγγαμους ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με δεδομένο ότι από την έκδοση του σχετικού νόμου καταγράφηκαν κενά ερμηνείας, η εν λόγω Εγκύκλιος αναγνωρίζει το εξής: “Για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των θεμάτων που ανακύπτουν και σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη, γίνεται γνωστό ότι εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/15 (Aʹ 181) με τους εγγάμους ως προς κάθε δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό που προκύπτει από τις διατάξεις της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής, προνοιακής και εργατικής νομοθεσίας, καθώς και υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη χορήγηση επιδόματος γάμου, άδειας γάμου, κριτήρια συμμετοχής και κατάταξης στα προγράμματα απασχόλησης, κλπ.”

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο εδώ.