Δελτίο Τύπου_Κέντρο Ζωής_Σοβαρές καταγγελίες και δωρεάν νομική στήριξη σε περισσότερα από 100 άτομα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013

Ετήσια Αναφορά Νομικής Υπηρεσίας Κέντρου Ζωής:

Σοβαρές καταγγελίες και δωρεάν νομική στήριξη σε περισσότερα από 100 άτομα

Δωρεάν νομική βοήθεια σε 119 άτομα προσέφερε η Νομική Υπηρεσία του Κέντρου Ζωής (K.Z.), κατά τη χρονική περίοδο Ιουνίου 2012 – Ιουνίου 2013 σύμφωνα με την ετήσια αναφορά της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (Μ.Κ.Ο) που υποστηρίζει άτομα που ζουν με HIV/AIDS. Οι καταγγελίες που κοινοποιήθηκαν προς το δικηγόρο και τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιστατικών, από εργασιακά και οικογενειακά ζητήματα μέχρι περιστατικά άρνησης παροχής ιατρικών υπηρεσιών και παραβίασης ιατρικού απορρήτου. Εκτός από την παροχή νομικής συμβουλευτικής, την κοινοποίηση περιστατικών σε επίσημους φορείς (Συνήγορος του Πολίτη) και τη συνεργασία μαζί τους με στόχο τη νομική επίλυση του θέματος, υπήρξε και δικαστική εκπροσώπηση μέσω του δικηγόρου του Κ.Z. σε πέντε περιπτώσεις.

«Στα ποικίλα περιστατικά που μας καταγγέλθηκαν προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε με τον πλέον άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο», δηλώνει ο Λεωνίδας Βακερλής, Πρόεδρος του Κ.Ζ. «Η Νομική Υπηρεσία του Κέντρου Ζωής καταβάλλει μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι είμαστε ο μοναδικός φορέας που παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια σε μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες που πλήττεται από τον κοινωνικό στιγματισμό και αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Πρόκειται για ανθρώπους που δύσκολα θα απευθύνονταν αλλού για την προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων τους που παραβιάζονται κατάφορα».

Αναλυτικότερα, σε 26 περιπτώσεις προσφέρθηκαν νομικές συμβουλές που αφορούσαν σε δικαιώματα οροθετικών στο χώρο εργασίας, τη συνταξιοδοτική διαδικασία, την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επί πλέον σε ασφαλιστικά, προνοιακά και στρατολογικά θέματα. Άλλα 15 περιστατικά χρειάστηκαν νομικές συμβουλές αναφορικά με τακτοποίηση χρεών, περιουσιακά, φορολογικά θέματα και δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ 12 περιστατικά αφορούσαν σε συμβουλευτική σχετικά με το Οικογενειακό Δίκαιο, ενδοοικογενειακή βία, επιμέλεια παιδιών, οροθετικότητα ως λόγο διαζυγίου, απειλές για δημοσιοποίηση της οροθετικότητας από συντρόφους και συγγενείς. Πάνω από 10 περιστατικά σχετίζονταν με καταγγελίες παραβίασης ιατρικού απορρήτου και καταγγελίες διεξαγωγής εξέτασης HIV χωρίς τη συναίνεση του εξεταζόμενου. Σοβαρά επίσης ερωτήματα σχετίστηκαν με τη διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα η νομιμότητα ή μη της αναγραφής της πάθησης στις Γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών των ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πλήθος συναλλαγών με υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες από τις καταγγελίες που καταγράφηκαν και έλαβαν νομική υποστήριξη-με δικαστική εκπροσώπηση από το δικηγόρο του Κ.Ζ. – προήλθαν από αλλοδαπούς και αφορούσαν στο καθεστώς παραμονής τους στην Ελλάδα, σε έρευνα της νομοθεσίας σχετικά με την οροθετικότητα και την πρόσβαση σε θεραπευτική αγωγή στην χώρα προέλευσής τους.
Διαβάστε την αναφορά πεπραγμένων της Νομικής Υπηρεσίας για το ένα έτος λειτουργίας της εδώ.