Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ 2014

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014. Ως ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και έκδοση των Δελτίων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2014.  Τα Δελτία του προηγούμενου έτους (2013) έχουν ισχύ έως την 31η Μαΐου 2014.

Βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης:

1.      Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 23.000 ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 29.000 ευρώ.

2.      Να υφίσταται γνωμάτευση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή να λαμβάνεται το προνοιακό επίδομα.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά
  • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή όσοι λαμβάνουν το επίδομα από την Πρόνοια βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο
  • Υπεύθυνη Δήλωση για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής
  • 2 πρόσφατες φωτογραφίες
  • Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος για το 2013
  • Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται η Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων
Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014.

Κάρτες μετακίνησης ΜΜΜ 2014