Ανακοίνωση σχετικά με το Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο Επιδομάτων

Αγαπητοί φίλοι,

Την Τρίτη 16/7 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την κα Ε. Μπέκου/Γενική Γραμματέα Πρόνοιας κατά την οποία συζητήθηκαν τα ζητήματα παραπομπής οροθετικών στα ΚΕΠΑ, τα ποσοστά αναπηρίας που αποδίδονται λανθασμένα από τις Επιτροπές ΚΕΠΑ και η Αναδρομικότητα της Υ.Α. (ΦΕΚ 1271/Β΄) “Κανονιστικό Πλαίσιο Επιδομάτων”. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κύριοι Μαζαράκης και Κουλαξής από τη Θετική Φωνή εκπροσωπώντας και το Κέντρο Ζωής.
Συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα εξής:

• Τροποποίηση/αναθεώρηση του ΕΠΠΠΑ (ΚΕΒΑ)/ απαλοιφή του αριθμού των CD4 στα τρία διαφορετικά στάδια: Η θέση μας είναι όσοι βρίσκονται σε αντιρετροϊκή αγωγή και ασχέτως αριθμού CD4 να κατατάσσονται στο δεύτερο στάδιο και να τους αποδίδεται τουλάχιστον 50%, ως ασυμπτωματικοί (67% ως συμπτωματικοί) και άρα να δικαιούνται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο το προνοιακό επίδομα. Ήδη αυτή μας η θέση είχε γίνει αποδεκτή ως λογική και εφικτή σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε με τους αρμόδιους. Η Γενική Γραμματέας αντιμετώπισε θετικά το ενδεχόμενο να συνυπογράψει εισηγητική έκθεση προς την αρμόδια επιτροπή αναθεώρησης του ΕΠΠΑ προς αυτή τη κατεύθυνση. Ο χρόνος που αυτό θα επιλυθεί δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να καθοριστεί, αλλά στοχεύουμε στο συντομότερο δυνατόν, δηλαδή εντός του 2013. Σε συνέχεια αυτής μας της ενέργειας, θα ζητήσουμε από το ΙΚΑ και σε συνεργασία με την ΕΕΜΑΑ, όπως οι σχετικές αποφάσεις περί λειτουργίας των ΚΕΠΑ ορίζουν, να πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια στους ιατρούς που μετέχουν στα ΚΕΠΑ για την ορθή εφαρμογή του ΕΠΠΠΑ.

• Παραπομπή οροθετικών στα ΚΕΠΑ προκειμένου να συνεχιστεί η λήψη του επιδόματος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποφύγει κάποιος την αξιολόγησή του από τα ΚΕΠΑ κάποια στιγμή. Ο Νόμος είναι σαφής ότι όλοι ανεξαιρέτως θα πρέπει να περάσουν από τα ΚΕΠΑ, θα λάβουν ποσοστό και σύμφωνα με αυτό το ποσοστό και σε συνάρτηση με το κανονιστικό πλαίσιο θα δικαιούνται ή όχι το επίδομα. Το θέμα του καθορισμού της χρονικής αυτής στιγμής είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διευθύνσεων Πρόνοιας των Δήμων και άρα η κάθε πρόνοια μπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή, μετά την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου, από τους δικαιούχους της το αποτέλεσμα της αξιολόγησής τους από τα ΚΕΠΑ, δηλαδή το ποσοστό αναπηρίας. Η περίπτωση της Πρόνοιας Πειραιά ετέθη ως χαρακτηριστικό αρνητικό παράδειγμα, με την κα Μπέκου όμως να δηλώνει ότι δεν μπορεί να παρέμβει στο εν λόγω ζήτημα μιας και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της, παρά μόνο να κάνει ξεκάθαρο με νέα διευκρινιστική οδηγία ότι θέμα αναστολής επιδόματος όταν υπάρχει γνωμάτευση εν ισχύ δεν τίθεται. Η εγκύκλιος όμως Μανθοπούλου, η οποία τακτοποιεί το ζήτημα της μη αναστολής επιδόματος μέχρι την εξέταση από τα ΚΕΠΑ, καθώς και το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται από την αίτηση εξέτασης μέχρι την ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί μας δίνει ελπίδες ότι θα έχουμε προλάβει να τροποποιηθεί ο ΕΠΠΠΑ ώστε να αποφύγουμε περιπτώσεις ανθρώπων που χάνουν το επίδομα.

• Αναδρομικότητα της Υ.Α. (ΦΕΚ 1271/Β΄) “Κανονιστικό Πλαίσιο Επιδομάτων”. Συζητήθηκε το ζήτημα που έχει προκύψει με τη Πρόνοια Πειραιά καθώς απαιτεί αναδρομικά την επιστροφή καταβληθέντων επιδομάτων από δικαιούχο που λάμβανε το επίδομα από τον Νοέμβρη του 2011 με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 50%, γεγονός που μας οδήγησε σε σκέψεις προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κριθεί η αναδρομικότητα αντισυνταγματική (διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα αλλά και με μεγάλο κόστος). Η κα Μπέκου, χωρίς να υπεισέλθει στη παράγραφο 5 του κανονιστικού πλαισίου συμφώνησε ότι η αναδρομικότητα προστέθηκε μετά και από δικές μας πιέσεις μόνο για τις περιπτώσεις που θα ωφελούσε τον πολίτη-δικαιούχο. Μας ζήτησε να συνδράμουμε δίνοντας της σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούν θέματα αναδρομικότητας, κάτι που θα πραγματοποιηθεί άμεσα.


Άννα Καβούρη
Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας
Κέντρο Ζωής