Ανακοίνωση για την χορήγηση δελτίων μετακίνησης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Τα ΚΕΠ Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με την χορήγηση δελτίων μετακίνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση από τις 20/01/2017.

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.