ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ HIV ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Κέντρο Ζωής έστειλε επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Υγείας, ενώ παράλληλα έκανε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας την αναθεώρηση του διατάγματος που αποκλείει τους ανθρώπους που ζουν με HIV από την εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός 55 της κοινής υπουργικής απόφασης  (ΦΕΚ Β 3822/31.10.2017) ορίζει ότι χρήση του δικαιώματος αυτού μπορούν να κάνουν άτομα πάσχοντα από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία, τα οποία πλέον θα πρέπει να εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και όχι από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων.

Η ανωτέρω πρόβλεψη για τα άτομα που πάσχουν από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας εγείρει εύλογα ερωτήματα, διότι σε καμία περίπτωση δεν γίνεται σαφής ο λόγος για τον οποίο ο ασθενής πρέπει να εξετάζεται από ιδιαίτερη επιτροπή και όχι από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, που στελεχώνονται από γιατρούς, οι οποίοι έχουν την εξειδικευμένη γνώση και την απαιτούμενη εμπειρία να πιστοποιήσουν την κατάσταση ενός ασθενούς με σύνδρομο AIDS.

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση εισάγει μια διάκριση σε βάρος των οροθετικών, καθώς θέτει ρητά μια επιπλέον προϋπόθεση αποκλειστικά και μόνο γι’ αυτούς, ενώ στην ουσία πρόκειται για προϋπόθεση που οφείλει να πληρείται στις περιπτώσεις όλων των παθήσεων. Ο υπαινιγμός ότι η απόφαση για τη φοίτηση σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS οφείλει να ληφθεί με μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με τους μη πάσχοντες, ενισχύει τη λανθασμένη πεποίθηση ότι άνθρωπος που πάσχει από HIV/AIDS μπορεί να είναι επικίνδυνος για τον υπόλοιπο φοιτητικό πληθυσμό.

Ενώ τις προηγούμενες χρονιές γίνονταν δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι ζουν με HIV, για πρώτη φορά φέτος έχουμε αναφορές οροθετικών που αποκλείστηκαν από την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της εξέτασής των δικαιολογητικών τους από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Η αιτιολογία της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την απόρριψη των υποψηφίων ήταν ότι πρόκειται για άτομα που ζουν με την λοίμωξη HIV υπό αντιρετροϊκή θεραπεία χωρίς στοιχεία για νοσήματα που καθορίζουν το AIDS.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν αναγράφεται στην απόφαση η δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της απορριπτικής απόφασης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η λανθασμένη πεποίθηση στους αιτούντες ότι δεν έχουν δικαίωμα να την προσβάλουν.

Με βάση τα παραπάνω, το Κέντρο Ζωής στην σχετική επιστολή προτείνει αφενός την τροποποίηση του σημείου 55 ως εξής «άτομα που ζουν με HIV/AIDS υπό αντιρετροϊκή θεραπεία» και αφετέρου την εξέταση των δικαιολογητικών τους από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, όπως αυτό συνέβαινε τα προηγούμενα έτη.