Εκδόθηκε ΚΥΑ για τους ανασφάλιστους, η οποία μεταξύ άλλων διασφαλίζει στους οροθετικούς μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, δωρεάν πρόσβαση στην αντιρετροϊκή αγωγή

praksis  kentrozois

 

 

 

 

Στις 04/04/2016, δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», που διασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας (συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων) και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών. Με χαρά διαπιστώσαμε ότι στην εν λόγω ΚΥΑ, έχει συμπεριληφθεί η ρύθμιση αναφορικά με την άρση της αποκλειστικής απαίτησης ύπαρξης ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω σε μετανάστες, οι οποίοι δεν κατέχουν νομιμοποιητικά έγγραφα.

Για το συγκεκριμένο αίτημα, οι ΜΚΟ Κέντρο Ζωής και PRAKSIS είχαν στο παρελθόν υποβάλει σχετική διαμαρτυρία/ένσταση – (Κέντρο Ζωής, Αρ. Πρ. Εξερχ. 935/2016, 7 Μαρτίου 2016) , καθώς εάν δεν υφίστατο γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για ΑμΕΑ 67%, οι οροθετικοί μετανάστες δεν είχαν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πλέον, κατόπιν της σχετικής ρύθμισης, ο κάτοχος Ιατρικής Γνωμάτευσης από Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή νοσηλεία.

Ευελπιστώντας ότι οι διατάξεις της ΚΥΑ θα εφαρμοστούν σωστά από όλες τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, χαιρετίζουμε την εν λόγω ρυθμιστική παρέμβαση.

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B2%CE%97465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A0%CE%97%CE%9F?inline=true