Στο ΕΣΥ με Προεδρικό Διάταγμα το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού

Το Κέντρο Ζωής χαιρετίζει την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος αρ.100 «Ένταξη του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και μετονομασία του σε Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού» (ΦΕΚ Α’ 193/20.11.2018), σύμφωνα με το οποίο το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού μετονομάζεται σε Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού. Ως μονάδα υγείας θα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, βραχεία νοσηλεία καθώς και παρακολούθηση και υποστήριξη των χρονίως πασχόντων, καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες του πληθυσμού των ασθενών κρατουμένων.
Η μετουσίωση του κατ’ ευφημισμό «Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού» σε πραγματική μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με εξειδικευμένο προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και δυνατότητα ουσιαστική νοσηλευτικής φροντίδας στους κρατούμενους του Κορυδαλλού είναι ένα πάγιο αίτημα του Κέντρου Ζωής επί σειρά πολλών ετών.
Αναμένουμε την υλοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος και ευελπιστούμε σε ένα χώρο υγείας πρότυπο με όλες τις απαραίτητες ποιοτικές παροχές που δικαιούται κάθε άνθρωπος όπως αυτές κατοχυρώνονται από τη Διεθνή και Εθνική νομοθεσία.

Για να διαβάσετε το σχετικό προεδρικό διάταγμα πατήστε εδώ