ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις το ακαδ. έτος 2018-2019.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

Κατάθεση δικαιολογητικών στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές στην αποκλειστική προθεσμία από Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 έως και Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.minedu.gov.gr/…/sovares-pat…/anakoinwseis-ell-ex