ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Φ.80000/45219/1864 (ΦΕΚ Β’ 4591/27-12-2017) των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, αναθεωρήθηκε ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της αρ. Φ11321/ οικ.10219/688/4-5-2012 (Β’1506).

Μετά από αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες και συναντήσεις τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά και τη συνεργασία του Κέντρου Ζωής με τη Θετική Φωνή, επιτεύχθηκε η απαλοιφή του κριτηρίου των CD 4 κυττάρων από τον κανονισμό, καθώς και η απόδοση του ποσοστού 50% στους οροθετικούς που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή.