Στήριξη Ομοτίμων

Το Πρόγραμμα Στήριξης Ομοτίμων είναι μία υπηρεσία του Κέντρου Ζωής που προσφέρεται δωρεάν από ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους που ζουν με HIV προς άλλα άτομα που ζουν με HIV/AIDS, καθώς και προς τις οικογένειες και τους συντρόφους τους. Η υπηρεσία στήριξης ομοτίμων προσφέρεται μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο εχεμύθειας, κατανόησης, αμοιβαίου σεβασμού, υπευθυνότητας και τήρησης του απορρήτου, και περιλαμβάνει μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών:

  • Στήριξη και ενδυνάμωση με στόχο τη διαχείριση ζητημάτων σχετικά με τον HIV με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  • Επισκέψεις και συνοδείες όπου υπάρχει ανάγκη (οικία, νοσοκομείο, χώρος φιλοξενίας).
  • Πρακτική βοήθεια όσον αφορά στη διεκπεραίωση διαδικασιών, σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
  • Συμμετοχή σε υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κοινότητα.
  • Συναντήσεις γνωριμίας με οροθετικά άτομα που θέλουν να ενημερωθούν γενικότερα για τις υπηρεσίες του Κέντρου Ζωής.

Το πρόγραμμα στήριξης ομοτίμων απαντά στην ανθρώπινη ανάγκη αναζήτησης ανθρώπων με όμοιες εμπειρίες, όμοιες ανησυχίες και προβλήματα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης που βιώνει ο καθένας. Η φιλοσοφία της υπηρεσίας συνοδεύει το Κέντρο Ζωής από την αρχή της λειτουργίας του και πλέον καθιερώνεται με ένα διαφορετικό τρόπο, με γνώμονα πάντα την παροχή της καλύτερης δυνατής στήριξης στους ανθρώπους που ζουν με ΗΙV.

Η Υπηρεσία Στήριξης Ομοτίμων δέχεται κατόπιν ραντεβού Δευτέρα-Παρασκευή 10:00 – 17:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 72 33 848 – 210 72 57 617 

To πρόγραμμα “Peer to Peer Support – Στήριξη Ομοτίμων” υλοποιείται από το Κέντρο Ζωής, με την επιστημονική υποστήριξη του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Με την ευγενική υποστήριξη