Στήριξη Οροθετικών Κρατουμένων & Αποφυλακισμένων

Με το πρόγραμμα «Στήριξης Οροθετικών Κρατουμένων και Αποφυλακισμένων» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνεχίζει το Κέντρο Ζωής την προσπάθειά του για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οροθετικών κρατουμένων, μέσω παρεμβάσεων νομικής, κοινωνικής και ψυχολογικής αρωγής.

Στόχος της παρέμβασης των εκπροσώπων του Κέντρου Ζωής, είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στον τομέα της νομικής στήριξης και κοινωνικής ένταξης, βάσει του νομικού πλαισίου και των συνθηκών που επικρατούν στα καταστήματα κράτησης στην Ελλάδα. Επιπλέον, πραγματοποιείται παρέμβαση αγωγής υγείας στον γενικό πληθυσμό των κρατουμένων και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, υλοποιούνται δράσεις κοινωνικής και εργασιακής στήριξης, καθώς και  συμβουλευτικής σε αποφυλακισμένους οροθετικούς και μη, που ενισχύουν το σύστημα υποδοχής και κοινωνικής επανένταξης.

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν σε δύο γλώσσες (Ελληνικά & Αγγλικά) και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής υπηρεσίες:

  • Στήριξη από εξειδικευμένο κοινωνικό λειτουργό σε σχέση με κοινωνικές παροχές που δικαιούνται οι οροθετικοί φυλακισμένοι (π.χ. διασφάλιση θεραπευτικής αγωγής, επιδόματα, κ.α.)
  • Στήριξη από εξειδικευμένο ψυχολόγο σε σχέση με τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής τους υγείας
  • Νομική συμβουλευτική όσον αφορά στα ιδιαίτερα δικαιώματά των οροθετικών φυλακισμένων
  • Κοινωνική, ψυχολογική και νομική στήριξη, κατά το διάστημα της αποφυλάκισής τους
  • Ενημέρωση και υποστήριξη των συγγενών και συντρόφων τους

Μέσω του προγράμματος επιχειρείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων που βιώνουν κρατούμενοι και αποφυλακισμένοι εν γένει, αλλά και συγκεκριμένα οι οροθετικοί. Παράλληλα, αναδεικνύονται τα προβλήματα του συγκεκριμένου πληθυσμού, στοχεύοντας στην εξάλειψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος. Τέλος, ενισχύεται η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με κρατικούς φορείς, Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείων και ανεξάρτητες αρχές (πχ Συνήγορος του Πολίτη, Αρχή Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), με στόχο την ολοκληρωμένη καταγραφή και αντιμετώπιση των παραβιάσεων.

Σύντομο Ιστορικό

  • 1996-2008: Σταθερές εβδομαδιαίες επισκέψεις ομάδας εθελοντών στον Άγιο Παύλο και στις Γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού- στηριχτήκαν πάνω από 300 κρατούμενους/ες
  • 2010-2011: Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στον Άγιο Παύλο και στις Γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, με ομαδικές και ατομικές συνεδρίες- στηρίχθηκαν περίπου 50 κρατούμενοι
  • 2011: Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, υποστηρίζοντας την καταγγελία 28 κρατούμενων στον Άγιο Παύλο, κατόπιν της οποίας έγινε αυτοψία του ΣτΠ ,  http://www.synigoros.gr/resources/ekthesi-autopsias.pdf
  • 2008-2010 & 2011-2016: Στηρίξαμε 300 κρατούμενους με είδη πρώτης ανάγκης (τηλεκάρτες, ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής)  και χρήματα, ενώ σε 5 κρατούμενους παρείχαμε νομική εκπροσώπηση
  • Μάρτιος 2016: Πρόγραμμα Νομικής και Κοινωνικής στήριξης κρατουμένων στον Άγιο Παύλο και το Παράρτημα, στις φυλακές Διαβατών, στις Γυναικείες φυλακές Θήβας, στο Αλλοδαπών Πέτρου Ράλλη και στο Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 33 848 – 2310 23 70 40