Ενδυνάμωση οροθετικών γυναικών

Γνωρίζεις ότι;

 •  Στην Ελλάδα περίπου το 17,7%  των συνολικών HIV διαγνώσεων είναι γυναίκες.
 • Η HIVλοίμωξη αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ η ηλικιακή ομάδα με τη μεγαλύτερη συχνότητα μετάδοσης στις γυναίκες, είναι 25 – 29 ετών.
 • Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον HIV λόγω βιολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων
 •  Οι γυναίκες δυσκολεύονται να ζητήσουν προφυλάξεις κατά τη σεξουαλική επαφή
 • Παρατηρείται καθυστέρηση ανίχνευσης και διάγνωσης του HIV στις γυναίκες με δυσμενείς συνέπειες στο επίπεδο της ιατρικής αντιμετώπισης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τι κάνει το Κέντρο Ζωής;

Από το 2011 υλοποιούμε δράσεις υποστήριξης οροθετικών γυναικών οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Κλειστές Συζητήσεις Γυναικών
 • Ενημερωτικές Συναντήσεις με Εξειδικευμένους Επαγγελματίες (Γυναικολόγους, Λοιμωξιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Επιστήμονες)
 • Ομάδα Ψυχολογικής Στήριξης Γυναικών
 • Στοχευμένες Ημερίδες και Δράσεις Πρόληψης

Οι Στόχοι μας:

 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών που ζουν με HIV στην Ελλάδα
 • Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις ιδιαίτερες ανάγκες των Οροθετικών Γυναικών
 • Η Υποστήριξη και Ενδυνάμωση των Γυναικών
 • Η Δημιουργία Δικτύου Υποστήριξης Οροθετικών Γυναικών στην Κοινότητα