Πανελλαδική Ενημέρωση σε μαθητές Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Το Κέντρο Ζωής, έχοντας εξασφαλίσει  πανελλήνια άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, πραγματοποιεί ενημέρωση σχετικά με την HIV λοίμωξη και το AIDS σε μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου.

Με στόχο την παροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πληροφόρησης, ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων και έμπειρων στελεχών του Κέντρου Ζωής πραγματοποιούν διαδραστικές ενημερωτικές ομιλίες προς το νεανικό – μαθητικό πληθυσμό.

Την επιστημονική επιμέλεια του έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων, έχει πραγματοποιήσει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ενώ έχει διασφαλιστεί έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το πρόγραμμα ενημέρωσης σε μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου αποσκοπεί στο να καλύψει ένα επανειλημμένως διαπιστωμένο και κρίσιμης σημασίας κενό, για την ατομική και τη δημόσια υγεία, στην ενημέρωση του μαθητικού – νεανικού πληθυσμού της Ελλάδας σε σχέση με την HIV λοίμωξη και το AIDS. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος, πιο συγκεκριμένα, είναι:

  • η παροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πληροφόρησης σε σχέση με την HIV λοίμωξη και το AIDS
  • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως προς την αναγκαιότητα και τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό HIV,
  • η εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και η καταπολέμηση του στίγματος γύρω από το HIV/AIDS