ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Άρθρο 1ο Επωνυμία-έδρα σωματείου

Η μη Κυβερνητική Οργάνωση, μη κερδοσκοπική, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» έχει ως έδρα της την Αθήνα και συγκεκριμένα τα επί της Ιεράς Οδού 42 – Κεραμεικός Αθήνα γραφεία της, με την δυνατότητα να ιδρύονται κατά τόπους παραρτήματα με σκοπό τη διευκόλυνση δράσης σύμφωνα με τους σκοπούς της Οργάνωσης αφού ληφθούν υπόψη οι επιτόπιες κοινωνικές και επιδημιολογικές ανάγκες.

Άρθρο 2ο
Σκοποί του Σωματείου είναι:
α. Η δωρεάν κοινωνική και ψυχική στήριξη των ανθρώπων στους οποίους έχει γίνει θετική διάγνωση για HIV ή πάσχουν από AIDS και λοιπές συλλοιμώξεις (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ηπατίτιδες, φυματίωση και λοιπά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, κλπ) εις την ομάδα αυτήν ευνόητο είναι ότι συμπεριλαμβάνονται άτομα κάθε φύλου και ηλικίας και των παίδων συμπεριλαμβανομένων σε όλην την Ελλάδα, είτε κατοικούν μόνιμα, είτε διαμένουν προσωρινά σε αυτήν, καθώς και των οικογενειών τους.
β. Η αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που απασχολούν άτομα με HIV/AIDS και συλλοιμώξεις και τις οικογένειές τους σε οποιονδήποτε κοινωνικό χώρο κινούνται και ανήκουν.
γ. Η υποστήριξη και η παροχή κάθε μορφής βοήθειας (ψυχολογικής, κοινωνικής, ηθικής, νομικής, οικονομικής, παροχής ειδών πρώτης ανάγκης ή διάθεσης υλικών αγαθών) προς τα ανωτέρω άτομα ή τους πάσχοντες από AIDS σε όλη την Ελλάδα.
δ. Η αγωγή υγείας των πολιτών, η ενημέρωση και διαφώτιση των μελών του σωματείου και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα γύρω από τον ιό του HIV, με ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους μετάδοσης και πρόληψης, καθώς και η προσέγγιση και κατανόηση των προβλημάτων που εμφανίζονται στα άτομα με HIV/AIDS και τις οικογένειές τους.
ε. Η επιδίωξη δημιουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας συγχρόνων εξειδικευμένων κατάλληλα εξοπλισμένων κέντρων και νοσηλευτικών μονάδων για τον έλεγχο, διαλογή, διάγνωση, παρακολούθηση, νοσηλεία και γενικότερη φροντίδα συμπεριλαμβανομένων του εμβολιασμού και της άσκησης προληπτικής ιατρικής εντός των προδιαγραφομένων υπό των Νόμων Πλαισίων, των ατόμων αυτών, με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότησή τους.
στ. Η θεσμική κατοχύρωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με HIV, τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια, στην προσωπική και την πολιτική τους ζωή. Την δια παντός νομίμου μέσου υλοποίηση του στόχου της διακοπής του κοινωνικού και επαγγελματικού στίγματος, όπου αυτό εμφανίζεται. Συνεπώς προωθείται και η δημιουργία υποδομής υπηρεσιών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή μη με τη συμμετοχή και άλλων ΜΚΟ εντός και εκτός της Ελλάδος οι οποίες διαθέτουν τις αναγκαίες δομές και προϋποθέσεις.
ζ. Η προώθηση της ιδέας της παροχής εθελοντικής υποστήριξης στα άτομα με HIV και τους πάσχοντες, από τους ευαισθητοποιημένους στο θέμα πολίτες μέσω της εκπαίδευσης, απασχόλησης και υποστήριξή τους από το σωματείο και με σκοπό την ενεργό δράση τους στις προσφερόμενες από το σωματείο υπηρεσίες. Συναφώς προωθείται και η κατά καιρούς εκπαίδευση των υπαρχόντων εθελοντών.
η. Η δημιουργία εντευκτηρίου για τα άτομα με HIV και τους πάσχοντες καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων επικοινωνίας μεταξύ τους, συζήτησης των προβλημάτων τους, με την βοήθεια ειδικών ψυχολόγων, στον χώρο του εντευκτηρίου.
θ. Η ανάπτυξη δράσης σε συνεργασία με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς, κυβερνητικούς ή μη, από την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, που θα αποσκοπούν στην κοινωνική και οικονομική βελτίωση καθώς και την εν γένει υποστήριξη των πασχόντων από τον ιό του HIV, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.
ι. Η επιδίωξη συνεργασίας και ο συντονισμός δράσης της οργάνωσης με άλλα σωματεία και εν γένει νομικά πρόσωπα, οργανώσεις και φορείς, κυβερνητικούς ή μη, με αδιάκοπη επαφή και επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για την εκατέρωθεν αρωγή με όλα τα δυνατά μέσα σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες. Η κατά περίπτωση και στα πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας, ένταξη της οργάνωσης σε ευρύτερους σχηματισμούς, εθνικούς ή διεθνείς, που υπηρετούν τους ίδιους ή ομοειδείς σκοπούς ή και σε ανώτερου βαθμού οργανώσεις με στόχο την στήριξη ανδρών, γυναικών, τρανσέξουαλ, παιδιών-εφήβων, ατόμων-θυμάτων διακινούμενης πορνείας, προσφύγων, μεταναστών, χρηστών ουσιών, φυλακισμένων και αποφυλακισμένων, καθώς και όλων των πληθυσμιακών ομάδων που έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτοι στον HIV, του περιβάλλοντός τους (οικογένεια-σύντροφοι) εντός ή και εκτός Ελλάδος. Προωθείται η δυνατότητα εκπαίδευσης από την οργάνωση του Κ.Ζ. και επαγγελματιών άλλων φορέων και οργανισμών σε ζητήματα σχετικά με την HIV λοίμωξη.

Άρθρο 3ο
Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:
α. Διαλέξεις και επιμορφωτικές ομιλίες από κατάλληλους ομιλητές, συζητήσεις, σεμινάρια και οποιεσδήποτε εκδηλώσεις κριθούν πρόσφορες, ενημέρωση μέσω του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, δημοσιεύσεις, εκδόσεις κλπ.
β. Επικοινωνία και συνεργασία με ανάλογους κοινωνικούς και άλλους κρατικούς φορείς της χώρας μας, άλλων χωρών και διεθνείς οργανώσεις.
γ. Διαβήματα, παρεμβάσεις, παραστάσεις κλπ. προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς της χώρας μας (υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς, ΕΟΦ), τους επιστημονικούς συλλόγους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, οδοντιάτρων κ.α.), Πανεπιστήμια, κοινωνικούς ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλο ελληνικό και διεθνή φορέα που έχει την δυνατότητα να συμβάλει στην επιτυχία των στόχων του σωματείου.
δ. Συγκρότηση ειδικών ομάδων και επιτροπών που θα είναι υπεύθυνες για την συνεχή μέριμνα παροχής υποστήριξης στα άτομα στα οποία έχει γίνει θετική διάγνωση για HIV ή πάσχουν από AIDS.
ε. Δημιουργία όλων των όρων και προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση των στόχων της οργάνωσης με δεδομένα τα προβλήματα και τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με HIV/AIDS και οι οικογένειές τους στα πλαίσια και την παράδοση της ελληνικής κοινωνίας.
στ. Ανάληψη, εκπόνηση, συμμετοχή, συνεργασία και εκτέλεση μαζί και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων των αρμοδίων υπουργείων και δημοσίων φορέων, της Ε.Ε. ή άλλων τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούνται συνολικά ή μερικά από τους οργανισμούς αυτούς με άμεσο ή έμμεσο στόχο την ουσιαστική βοήθεια και βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου των ατόμων με HIV/AIDS, την υποστήριξή τους υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα αυτά θα προβλέπονται και θα είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία της Ε.Ε. ή τη νομοθεσία των τρίτων χωρών, όπου θα αναπτύσσονται.

Άρθρο 4ο Μέλη-Δικαιώματα-Υποχρεώσεις
Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα.
α. Τακτικά μέλη δύνανται να εγγραφούν, κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, Έλληνες ή αλλοδαποί, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποδέχονται τους σκοπούς της οργάνωσης. Για την αίτησή τους αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησής τους, συνεδρίαση.
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Σε περίπτωση κωλύματός τους να προσέλθουν αυτοπροσώπως σε συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, έχουν το δικαίωμα της πλήρους εκπροσώπησής τους από τακτικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης της επιλογής τους, κατόπιν προσκόμισης σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης. Κάθε συμμετέχων στην Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να είναι εκπρόσωπος περισσοτέρων των δύο (2) τακτικών μελών. Έχουν επίσης δικαίωμα να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των στόχων του Σωματείου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα της διοίκησης του Σωματείου που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση.
Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που τους αντιστρατεύεται, καθώς και να καταβάλουν την συνδρομή που ορίζεται κατ’ έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του εναντιώνεται στους σκοπούς του Σωματείου, που η συμπεριφορά του προσβάλλει το ήθος και την αξιοπρέπεια τόσο των μελών όσο και του κοινωνικού χώρου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης, διαγράφεται από αυτό. Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα.
Τα νόμιμα όργανα του Σωματείου θα κάνουν την επαναξιολόγηση των τακτικών μελών και θα ανανεώνουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους για όσα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις, από την άποψη της συνεπούς και τακτικής συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της Οργάνωσης. Ως χρόνος επαναξιολόγησης θεωρείται η τριετία από την απόδοση στα μέλη της ιδιότητας του τακτικού μέλους.
β. Δόκιμα μέλη γράφονται άτομα που επιθυμούν να συμβάλουν στους στόχους του Σωματείου. Η εγγραφή των δοκίμων μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική αίτησή τους. Εγγράφονται δε ως τακτικά μέλη μετά από αίτησή τους, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., δώδεκα μήνες μετά, εφόσον έχουν προσφέρει ικανοποιητικά υπηρεσίες προς το Κ.Ζ. Για την εγγραφή χρειάζεται πρόταση από δύο (2) τακτικά μέλη. Τα δόκιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, δεν εκλέγουν και δεν εκλέγονται, έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις.
γ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, με σκοπό την επιτυχία των στόχων του. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, δεν εκλέγουν και δεν εκλέγονται, έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις.
δ. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν για ετήσια συνδρομή ποσό που ορίζει το Δ.Σ. με απόφασή του. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να θεσπίζει εφάπαξ καταβολή ποσού ως δικαιώματος εγγραφής. Τα ποσά αυτά αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα εγγραφής και η εισφορά, μετά από απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατό να μην καταβάλλονται.
Ρητά αναφέρεται στο παρόν πως η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική.

Άρθρο 5ο Οικονομικοί Πόροι
Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, θα επιδιωχθεί η συγκρότηση περιουσίας που θα αποτελείται από την ήδη υπάρχουσα περιουσία, από τις συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών, τις εισφορές των νέων μελών, τις δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από Δήμους ή Κοινότητες, από το Κράτος και από οποιαδήποτε δωρεά, επιδότηση ή επιχορήγηση που θα προκύπτει από τις δραστηριότητες του Σωματείου, σύμφωνα με τους σκοπούς του, όπως καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, διοργάνωση Bazaar, σχεδιασμός και πώληση προϊόντων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την οικονομική ενίσχυση της Οργάνωσης. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται συνεστιάσεις και λαχειοφόροι αγορές, ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά, καθώς και προγραμμάτων της Ε.Ε.
Κάθε δωρεά ή προσπορισμός εσόδων και χορηγίες που υποχρεώνουν την Οργάνωση σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς της, τα χρηστά ήθη και την καλή πίστη, δεν γίνονται δεκτά.

Άρθρο 6ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία αποφασίζει για την ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών του Σωματείου. Τα ονόματά τους αναγράφονται σε ειδικούς πίνακες.

Άρθρο 7ο
Πειθαρχικά παραπτώματα και κυρώσεις
1. Ως προς τα μέλη του Σωματείου πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν:
α) Η ασυμβίβαστη συμπεριφορά προς τους σκοπούς του Σωματείου.
β) Η απείθεια στις οδηγίες και τις εντολές που δίνονται εκ μέρους των Προϊσταμένων ή της Διοικήσεως του Σωματείου.
γ) Η παράβαση των Κανονισμών, Καταστατικών και Νομοθεσίας εν γένει που διέπουν την λειτουργία του Σωματείου.
2. Οι πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση συνδρομής ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω παραπτώματα είναι:
α) Η προφορική παρατήρηση
β) Η έγγραφη επίπληξη
γ) Η πρόσκαιρη μέχρι 6 μηνών αποβολή από το Σωματείο και
δ) Η οριστική διαγραφή από το Σωματείο.
3. Τις παραπάνω κυρώσεις επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. ή από δύο μέλη αυτού.
4. Ως προς τη Διοίκηση του σωματείου (Μέλη του Δ.Σ.) πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν:
α) Η αδικαιολόγητη απουσία από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ.
β) Κάθε πράξη ή παράλειψη που επιφέρει ζημία ηθική ή υλική στο Σωματείο.
γ) Η παραμέληση των καθηκόντων.
δ) Παράβαση του Καταστατικού και των Νόμων και Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Σωματείου, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΖ, του Κώδικα Δεοντολογίας Εθελοντών, του Κώδικα Δεοντολογίας Εργαζομένων, μέλων ΔΣ και μελών Γενικής Συνέλευσης.
Η πειθαρχική κύρωση σε περίπτωση συνδρομής ενός ή περισσοτέρων από τα παραπτώματα που προαναφέρθηκαν είναι η έκπτωση από το αξίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την επιβολή της παραπάνω εκπτώσεως απαιτείται η μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται σε συνεδρίαση αυτού κατά την οποία παρίστανται τα ¾ τουλάχιστον του όλου του αριθμού των μελών αυτού και επικύρωση της αποφάσεως του Δ.Σ. από την πρώτη μετ’ αυτή Γ.Σ. των μελών του Σωματείου.
Κάθε μέλος έχει, εν πάσει περιπτώσει, το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του σωματειακού δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 8ο
1. Το Σωματείο διοικείται από 5μελές Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γ.Σ. από τα τακτικά μέλη με μυστική ψηφοφορία και είναι επανεκλέξιμα. Εκτός από τα 5 τακτικά μέλη εκλέγονται με την ίδια ψηφοφορία και την ίδια Γ.Σ. και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρώνουν κατά την σειρά εκλογής τους τα καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξερχόμενα του Δ.Σ. τακτικά μέλη πριν τη λήξη της θητείας τους.
2. Η θητεία του Δ.Σ είναι διετής. Το εκλεγέν Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία.
3. Αποκλείεται της Διοικήσεως μέλος του Σωματείου που στερήθηκε αυτοδικαίως ή μετά από δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο.
4. Από την παραίτηση ή αποχώρηση της Διοικήσεως και μέχρι να εκλεγεί νέα Διοίκηση και ν’ αναλάβει τα καθήκοντά της η παλαιά Διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται της επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου.

Άρθρο 9ο
Το Δ.Σ. διοικεί, διαχειρίζεται όλες γενικά τις υποθέσεις του Σωματείου και τηρεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε Συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρίστανται ή παριστάμενα διεφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

Άρθρο 10ο
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν απαιτούν αυτό οι ανάγκες του Σωματείου ή το ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη του τουλάχιστον. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) μέλη αυτού, οι αποφάσεις δε αυτού λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 11ο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο εκτελεστής των αποφάσεων του Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις αυτού και ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και προεδρεύει σ’ αυτές, υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά του Ταμείου, εισπράξεις, πληρωμές και ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση του Σωματείου, γι’ αυτά δεν ενημερώνει το Δ.Σ. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του και υποχρεώσεις ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 12ο
Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων. Φυλάγει την σφραγίδα, το Αρχείο του Σωματείου και τα βιβλία των πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. ως και το Μητρώο των μελών. Τον Γεν. Γραμματέα βοηθάει και όταν κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει πλήρως σε όλα τα καθήκοντά του ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει ειδικό Γραμματέα με μισθό για καλύτερη διεκπεραίωση της γραφικής υπηρεσίας του Σωματείου.

Άρθρο 13ο
Ο Ταμίας φυλάγει την περιουσία του Σωματείου. Τηρεί το βιβλίο Ταμείου, ενεργεί τις πληρωμές και εισπράξεις με διπλότυπο αποδείξεων και επί τη βάσει των ενταλμάτων που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων ο οποίος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του μεγαλύτερο ποσό χρημάτων απ’ όσο εγκρίνει το Δ.Σ. κάθε φορά. Με υποχρέωσή του τα επιπλέον ποσά τα καταθέτει σε έντοκους ή άτοκους λογαριασμούς Τραπεζών που ορίζει το Δ.Σ. Δεν μπορεί να κάνει ανάληψη ποσού μεγαλύτερο από το οριζόμενο από το Δ.Σ. Στο τέλος κάθε εξαμηνίας, ο Ταμίας υποβάλλει στο Δ.Σ. λεπτομερή λογοδοσία της διαχειρίσεώς του. Ακόμη υποχρεούται ο Ταμίας σε κάθε ετήσια τακτική Γ.Σ. να υποβάλλει πλήρη Οικονομικό Απολογισμό της χρήσεως που έληξε.

Άρθρο 14ο
Τα καθήκοντα των άλλων μελών του Δ.Σ. καθορίζονται από το ίδιο (Δ.Σ.) με πράξη αυτού καθώς και οι υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 15ο
Ασυμβίβαστο:
α. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης της ΚΟΠ (κοινωφελείς οργανώσεις πολιτών) μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργοί, Γενικοί και ειδικοί γραμματείς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, υπάλληλοι που είναι προϊστάμενοι γενικής διεύθυνσης υπηρεσίας του Δημοσίου, επικεφαλής πολιτικού κόμματος και ανώτατοι λειτουργοί όλων των εκκλησιών, θρησκειών και δογμάτων.
β. Δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη η σύναψη της κάθε είδους συμβάσεως της ΚΟΠ με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης της ΚΟΠ ή εταίρους που έχουν τον καταστατικό έλεγχο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, συζύγους, τέκνα και γονείς των μελών ή εταίρων της, και με εταιρίες τις οποίες αυτά τα πρόσωπα ελέγχουν, έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς για την ΚΟΠ.
γ. Δεν επιτρέπεται να ορίζονται καταστατικά μέλη της διοίκησης ΚΟΠ από πρόσωπα ή φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 16ο
Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου με το οποίο εκδηλώνεται η βούληση των μελών του. Οι αποφάσεις αυτής είναι έγκυρες εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου και υποχρεωτικές για τα μέλη του Σωματείου. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

Άρθρο 17ο
Ι. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους σε ημέρα που ορίζεται από το Δ.Σ. Θέματα της Συνελεύσεως αυτής είναι υποχρεωτικά: 1) Η έγκριση Προϋπολογισμού της νέας χρήσεως και η έγκριση απολογισμού της χρήσεως που έληξε. 2) Η λήψη αποφάσεων για τις εργασίες του Σωματείου κατά την νέα χρήση. 3) Η υποβολή εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με την όλη οικονομική κατάσταση του Σωματείου της χρήσεως που έληξε και 4) Η απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την υπ’ αυτού διαχείριση κατά την περίοδο της χρήσεως που έληξε των κάθε φύσεως οικονομικών και διοικητικών ζητημάτων του Σωματείου.
ΙΙ. Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συζητηθούν και άλλα θέματα είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε με έγγραφο αίτηση του 1/10 τουλάχιστον των μελών του Σωματείου τα οποία απαραίτητα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο ταμειακές τους υποχρεώσεις.
ΙΙΙ. Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. διενεργούνται κάθε δύο χρόνια και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

Άρθρο 18ο
Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλώνται οποτεδήποτε τις επιβάλουν οι ανάγκες και τα γενικότερα συμφέροντα του Σωματείου μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το 1/10 τουλάχιστον του συνόλου των μελών σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. ΙΙ του παρόντος.

Άρθρο 19ο
Οι τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται με προσκλήσεις του Δ.Σ. στις οποίες αναγράφονται τα συζητητέα θέματα, ο χρόνος και ο τόπος συγκλήσεως. Η κοινοποίηση της συγκλήσεως προς τα μέλη του Σωματείου πρέπει να γίνεται οκτώ (8) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ.
Άρθρο 20ο
Στην Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται γι’ αυτό τον σκοπό εκάστοτε από την Γ.Σ. Ταυτόχρονα εκλέγεται Γραμματέας της Συνέλευσης και Πρακτικογράφος οι οποίοι τηρούν τα Πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο «Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων». Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογράφονται για την εγκυρότητά τους από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Πρακτικογράφο και από τρία τουλάχιστον από τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 21ο
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται κατ’ αυτή το ήμισυ τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών των δικαιούμενων ψήφου. Μη γενομένης απαρτίας στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών δεύτερη χωρίς πλέον προδικασίες και ειδοποιήσεις, η οποία θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν είναι παρόντα. Η πλειοψηφία υπολογίζεται επί τη βάσει των παρόντων κατά την έναρξη της Συνεδριάσεως και δικαιουμένων ψήφου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσηςλαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατά τις αρχαιρεσίες επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί παίρνουν την σχετική πλειοψηφία μεταξύ τους. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με κλήρο που διενεργεί η Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22ο
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη που εκλέγονται κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών από την Γ.Σ. για θητεία διετή. Από αυτούς τα πρώτα τρία (3) μέλη κατά σειρά επιτυχίας ονομάζονται τακτικά μέλη και αποτελούν το σώμα της Ελεγκτικής Επιτροπής, τα δε άλλα δύο αναπληρωματικά. Μετά τη λήξη κάθε χρήσεως και κατάρτιση του ισολογισμού συνέρχεται η Επιτροπή με πρόσκληση του Δ.Σ. για ενέργεια ελέγχου και σύνταξη σχετικού πορίσματος. Στην διάθεση αυτής τίθενται τα πρακτικά εν γένει, τα βιβλία διαχειρίσεως, η αλληλογραφία, τα εντάλματα και το αρχείο καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο το οποίο θα εζητείτο από αυτή. Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής συνυποβάλλεται μετά του Οικονομικού και Διαχειριστικού Απολογισμού στην Γ.Σ. προς έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 23ο
Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. για την οποία απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 24ο
Για την διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. Για την λήψη τέτοιας αποφάσεως απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Άρθρο 25ο
Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου εφαρμόζονται όσον αφορά την ακίνητη και κινητή περιουσία αυτού οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. 77,72.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Σωματείο χρησιμοποιεί σφραγίδα κυκλική που φέρει γύρω του εσωτερικού της τις λέξεις «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ – ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1991».

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 25 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν εγκρίθηκε ομόφωνα σήμερα την 10η Μαΐου 2015, από την Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως θα τροποποιηθεί, από την χρονολογία εγγραφής των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 10η Μαΐου 2015
ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΚΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΜΑΪΛΙΔΗΣ