• el
Αθήνα: 210 7257617 210 7233848
Θεσσαλονίκη: 2310 237040

4.2. Κάρτα Ανεργίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)

Η κάρτα ανεργίας ΕΚΟ δεν χρειάζεται θεώρηση. Μπορούν με αυτή τα άνεργα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)  να επωφεληθούν από τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ που απευθύνονται στα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Επίσης, η κάρτα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους της να επωφεληθούν από τις διατάξεις του Νόμου 2643/98.

Για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται. Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Δελτίο ταυτότητας ή Διαβατήριο κ.λ.π.
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
  • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
  • Γνωμάτευση αναπηρίας από  Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας  (ΚΕΠΑ) σε ισχύ στην οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, καθώς και η ικανότητα για εργασία. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ.

Δικαιώματα ανέργων από την κατοχή δελτίου ανεργίας ΑμεΑ

Θα τα βρείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα : http://www.oaed.gr/documents/10182/28436/DikaiwmataAnergwn

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/ – Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.