Ψυχολογική Υποστήριξη

Σκοπός της Ψυχολογικής Υπηρεσίας είναι η εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS και του περιβάλλοντός τους, καθώς και η υποστήριξη και ενημέρωση ατόμων που επιθυμούν ή μόλις υποβλήθηκαν σε διαγνωστική εξέταση για το HIV.

 • Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ψυχολογικής στήριξης παρέχει:
 • Συμβουλευτική, ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση σε οροθετικά άτομα (συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ανησυχίες τους σχετικά με το HIV/AIDS, για τις διαπροσωπικές, οικογενειακές, φιλικές και εργασιακές σχέσεις, αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας κ.λ.π.)
 • Συμβουλευτική και ενημέρωση σε μέλη οικογενειών των οροθετικών ατόμων
 • Συμβουλευτική και ενημέρωση σε συντρόφους και φίλους των οροθετικών ατόμων
  Βοήθεια και στήριξη στην εξεύρεση αρμόδιων υπηρεσιών, όταν τα αιτήματα των οροθετικών απαιτούν τη συνεργασία και άλλων φορέων, όπως σε περιπτώσεις χρήσης ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, σε ψυχιατρικές διαταραχές κ.λ.π.
 • Συναντήσεις γνωριμίας με οροθετικούς που επιθυμούν να ενημερωθούν γενικότερα για όλες τις υπηρεσίες του Κέντρου Ζωής
 • Συμβουλευτική και ενημέρωση σε άτομα που δεν είναι οροθετικά, αλλά θέλουν να ενημερωθούν για το HIV/AIDS, να κάνουν την εξέταση, να μιλήσουν για τους φόβους τους σε σχέση με μια πιθανή μόλυνση, για τρόπους αποτελεσματικής πρόληψης κ.λπ.
 • Συμβουλευτική και ενημέρωση σε άτομα που πρόσφατα έλαβαν αρνητικό αποτέλεσμα μετά τη διεξαγωγή του διαγνωστικού τεστ για συζήτηση γύρω από αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης στο μέλλον και τις συμπεριφορές κινδύνου που τα οδήγησαν στην υποβολή στο διαγνωστικό τεστ κ.λ.π.

Η Ψυχολογική Υπηρεσία δέχεται κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 210 72 57 617 και 210 72 33 848:

Ψυχολόγος Αθήνας: Μαρία Κουλεντιανού | [email protected]

Ψυχολόγος Θεσσαλονίκης: Απόστολος Πελτέκης | [email protected]

Στήριξη Ομοτίμων

Το Πρόγραμμα Στήριξης Ομοτίμων προσφέρεται δωρεάν από ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους που ζουν με HIV προς άλλα άτομα που ζουν με HIV/AIDS, καθώς και προς τις οικογένειες και τους συντρόφους τους. Η υπηρεσία στήριξης ομοτίμων προσφέρεται μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο εχεμύθειας, κατανόησης, αμοιβαίου σεβασμού, υπευθυνότητας και τήρησης του απορρήτου, και περιλαμβάνει μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών:

 • Στήριξη και ενδυνάμωση με στόχο τη διαχείριση ζητημάτων σχετικά με τον HIV με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Επισκέψεις και συνοδείες όπου υπάρχει ανάγκη (οικία, νοσοκομείο, χώρος φιλοξενίας).
 • Πρακτική βοήθεια όσον αφορά στη διεκπεραίωση διαδικασιών, σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
 • Συμμετοχή σε υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κοινότητα.
 • Συναντήσεις γνωριμίας με οροθετικά άτομα που θέλουν να ενημερωθούν γενικότερα για τις υπηρεσίες του Κέντρου Ζωής.

Η Υπηρεσία Στήριξης Ομοτίμων δέχεται κατόπιν ραντεβού Δευτέρα-Παρασκευή 10:00 – 17:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αθήνα: 210 72 33 848 – 210 72 57 617 Θεσσαλονίκη: 2310237040