ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ HIV

To Positive Counseling είναι ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και συμβουλευτικής ανθρώπων που ζουν με HIV, για θέματα υγείας, φαρμακευτικής αγωγής και κοινωνικών εξελίξεων. Ήρθε να συστηματοποιήσει και να καθιερώσει τη μακρά παράδοση του Κέντρου Ζωής σε ενημερωτικές δράσεις που απευθύνονται στους ίδιους τους ανθρώπους που ζουν με HIV, με στόχο την ενδυνάμωσή τους μέσω της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά ενημερωτικών ομιλιών – συζητήσεων από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (ιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.α.), οι οποίες πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ημέρας, την καρδιά του Κέντρου Ζωής. Οι ομιλίες αυτές συνοδεύονται από σχετικό ενημερωτικό υλικό με έγκυρες επιστημονικές αλλά ταυτόχρονα απλές και κατανοητές πληροφορίες, το οποίο βασίζεται στις αντίστοιχες εκδόσεις του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού παροχής πληροφοριών ΝΑΜ.

Στόχος του προγράμματος είναι η υπεύθυνη και επικαιροποιημένη ενημέρωση των ανθρώπων που ζουν με HIV, των συγγενών και των συντρόφων τους, γύρω από θέματα που αφορούν στη ζωή με τον ιό, όπως η φαρμακευτική αγωγή και η τήρησή της, η επικοινωνία με τον γιατρό, τα κοινωνικά δικαιώματα, οι συλλοιμώξεις, η διατροφή, η καθημερινότητα, η ψυχική υγεία και πολλά άλλα ζητήματα ενδιαφέροντος.

Πώς λειτουργεί η αγωγή μου; Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τις παρενέργειες; Πώς μπορώ να μιλήσω στον γιατρό μου για θέματα που με απασχολούν; Τι παροχές δικαιούμαι; Τι μπορώ να κάνω για να φροντίσω καλύτερα την υγεία μου; Οι ενημερωτικές ομιλίες δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που ζουν με HIV να απαντήσουν σε τέτοιου είδους ερωτήσεις και να συζητήσουν σχετικά θέματα που τους απασχολούν, με εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου, μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, ζεστασιάς και εχεμύθειας, όπως είναι το Κέντρο Ημέρας.