ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

-Το καθεστώς για τη στρατιωτική θητεία έχει αλλάξει και οι οροθετικοί δεν απαλλάσσονται πλέον από αυτή, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας (αποτυχία θεραπείας, εμφάνιση AIDS).

Οι οροθετικοί δικαιούνται διετή αναβολή, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους.

Από την επικοινωνία μας με διάφορες υπηρεσίες, όπως τη Στρατολογία, πήραμε αντικρουόμενες και λάθος πληροφορίες.  Παρ’ όλα αυτά παραθέτουμε αποσπάσματα από το ΠΔ 133/2002 (Α’ 109) ‘’Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατεύσιμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά’’, που είναι αυτό που ισχύει σήμερα και καταργεί όλα τα προηγούμενα.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 133 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 109, τεύχος Α, 17 Μαΐου 2002, Άρθρο 15, Α/Α 76 και 77:

· Όσοι πάσχουν από ‘’συμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοεπάρκειας (HIV) ή με καλή ανταπόκριση στην αντιρετροΪικη θεραπεία’’, δηλαδή είναι οροθετικοί χωρίς εμφάνιση AIDS, κατατάσσονται στην κατηγορία Ι/4 και χαρακτηρίζονται ΣΙ/4.  Μπορούν να πάρουν διετή αναβολή.

·Όσοι πάσχουν από ‘’σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας που δεν ανταποκρίνεται στην αντιρετροική θεραπεία’’, δηλαδή όσοι έχουν εμφανίσει AIDS και η θεραπεία δεν λειτουργεί, κατατάσσονται στην κατηγορία Ι/5 και χαρακτηρίζονται ΣΙ/5.  Μπορούν να πάρουν διετή αναβολή.

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 το Προεδρικό Διάταγμα αυτό καταργεί το ΠΔ 426/1984 (Α’ 150) όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 127/1986 (Α’ 47) και το ΠΔ 25/1995  (Α’ 22), καθώς και το ΠΔ 430/1988 (Α’ 198).