Ο HIV ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ: ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το έργο «Ο HIV ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ : ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» αποτελεί μία πλατφόρμα συνεργασίας του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» με τις οργανώσεις Κέντρο Ζωής και PRAKSIS , με σκοπό:

  • Την αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν με τον HIV
  • Την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την αύξηση της ορατότητάς τους στη δημόσια σφαίρα
  • Την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των κύριων διαμορφωτών των πολιτικών και της κοινής γνώμης, δηλαδή των εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΜΜΕ, καθώς και των αποφάσεων φορέων, τοπικών αρχών και δικαστηρίων που επηρεάζουν τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.