Εκπαίδευση Εθελοντών

Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εθελοντών αποτελεί για το Κέντρο Ζωής  προτεραιότητα και πάγια επένδυση. Ο στόχος είναι να προσφέρουμε στους εθελοντές μας  τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διευκολύνουν την ανιδιοτελή προσφορά τους.

Για αυτό το λόγο, στην προσπάθειά του να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε άτομα που έχουν επηρεαστεί άμεσα ή έμμεσα από το HIV ή/και το AIDS, το Κέντρο Ζωής οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν εθελοντές.

Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο πραγματοποιείται συνήθως δύο φορές το χρόνο (ανάλογα τις ανάγκες του Κέντρου) και ολοκληρώνεται σε δύο σαββατοκύριακα συν ένα ακόμη Σάββατο (συνολικά 36 ώρες), επιτρέποντας σε όλους τους εθελοντές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από το θέμα με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούν.

Οι γνώσεις αυτές περιλαμβάνουν:

·       την ιδεολογία και τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου Ζωής,

·       γενικά ιατρικά στοιχεία για τον ιό HIV και το AIDS,

·       θέματα κοινωνικής ευαισθησίας και ψυχοκοινωνικής αντιμετώπισης του AIDS, όπως επίσης και εμπειρικές ασκήσεις που δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να γνωριστούν μεταξύ τους και να μάθουν να εργάζονται ως ομάδα.

Από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ζωής, ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται τα εκπαιδευτικά σεμινάρια συνεχώς αλλάζει και βελτιώνεται προκειμένου να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες των ωφελούμενων του,  αλλά και τις αλλαγές στο βίωμα της οροθετικότητας. Ωστόσο η βασική μορφή της εκπαίδευσης παραμένει πάντα η ίδια, αφού παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία στον εθελοντή που θέλει να προσφέρει έργο.

Τελειώνοντας το σεμινάριο οι εθελοντές εντάσσονται σε τομείς δραστηριοτήτων όπως:

·       διοργάνωση εκδηλώσεων

·       ενημέρωση πληθυσμού

·       κέντρο ημέρας

·       επισκέψεις σε νοσοκομεία, σπίτια

·       info center

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για την επόμενη εκπαίδευση εθελοντών μπορείτε να απευθύνεστε στηv Υπεύθυνη Εθελοντικών Υπηρεσιών Έλενα Παππά:

Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη 10.00-15.00 και Τετάρτη 16.00-21.00.

Τηλέφωνο: 210 7257617 & 210 7233848

Ε-mail: [email protected]