Φορολογικές Δηλώσεις 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2012

Καθώς επικρατεί μεγάλη σύγχυση σχετικά με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις επικοινωνήσαμε με Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, μελετήσαμε το  Ν. 4024/ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομική στρατηγικής 2012-2015″ και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε βασικές σας απορίες:

1. Ποιοι διατηρούν το αφορολόγητο των 9.000€;
Τέσσερις κατηγορίες πολιτών, μπορούν να διατηρήσουν το αφορολόγητο των 9000 ευρώ υπό μια βασική προϋπόθεση. Ότι το ετήσιο εισόδημά τους δεν θα υπερβεί τις 9000 ευρώ. Αν κάποιος ξεπεράσει αυτό το όριο,  φορολογείται.

Σύμφωνα με το Ν. 4024 άρθρο 38 οι τέσσερις κατηγορίες που μπορούν να εξασφαλίσουν αφορολόγητο 9.000 ευρώ είναι οι ακόλουθες:

1. Νέοι ηλικίας έως και 30 ετών
2. Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών
3. Τα άτομα με αναπηρία
4. Οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες.

2. Οι οροθετικοί είναι στα άτομα με αναπηρία που διατηρούν το αφορολόγητο των 9.000€;
Σύμφωνα με το Ν. 4024 άρθρο 38 παρ. 3 οι οροθετικοί  περιλαμβάνονται  στα ΑμεΑ που διατηρούν το αφορολόγητο των 9.000€, εφόσον έχουν γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,  οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

• Άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. (δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία)

• Τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών που τηρείται στην οικεία νομαρχία

• Νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυταρρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.

• Ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες οι οποίοι με την ιδιότητα του ανάπηρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

• Θύματα πολέμου (είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη

3. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που το εισόδημα όσων ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες υπερβαίνει τα 9000 ευρώ;
Ο νόμος προβλέπει ότι ο φόρος θα περιοριστεί σε τέτοια επίπεδα ώστε το καθαρό εισόδημα που θα απομείνει στον φορολογούμενο να μην πέφτει με τίποτα κάτω από τις 9000 ευρώ.

Δηλαδή, αν ένας νέος ηλικίας κάτω των 30 ετών εμφανίσει εισόδημα 9200 ευρώ, ο φόρος με βάση την κλίμακα (αν χρησιμοποιηθεί το αφορολόγητο των 5000 ευρώ) θα ήταν κανονικά 420 ευρώ. (4200 ευρώ επί 10%). Από τον συγκεκριμένο φορολογούμενο όμως θα αφαιρεθούν 200 ευρώ και όχι 420 προκειμένου το εισόδημά του να μην πέσει κάτω από τα 9000 ευρώ.

4. Πρέπει να δηλωθεί το επίδομα οροθετικότητας;
Η δήλωση του προνοιακού επιδόματος είναι προαιρετική όχι υποχρεωτική.

5. Ποιοι πρέπει να το δηλώσουν ώστε να μην χρειαστεί να δώσουν «εξηγήσεις στην εφορία»;
Όσοι λαμβάνουν μόνο το επίδομα και έχουν τεκμήρια διαβίωσης όπως ενοίκια, δάνεια αγοράς αυτοκινήτου ή ακινήτου κλπ.

6. Το επίδομα αυξάνει το φορολογητέο εισόδημα;
Το επίδομα δεν αυξάνει το φορολογητέο εισόδημα,  δηλώνεται στον πίνακα 6 του Ε1 κωδ. 657 «Εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς». Για να το δηλώσετε πρέπει να λάβετε  από την Πρόνοια τη Βεβαίωση για το ύψος του επιδόματος για το έτος 2011.

7. Αν δηλώσω το επίδομα στο εκκαθαριστικό μου θα φαίνεται αυξημένο το εισόδημά μου. Θα αποκλειστώ από κοινωνικά προγράμματα (π.χ. κάρτα δωρεάν μετακινήσεων με τα ΜΜΜ) ;
Όχι, καθώς το επίδομα δίνεται για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των οροθετικών όπως προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες της πάθησής τους. Όμως από το εκκαθαριστικό δεν φαίνεται ότι πρόκειται για προνοιακό επίδομα για αυτό το λόγο θα χρειαστεί να το αποδείξετε επιδεικνύοντας το Ε1 ή τη Βεβαίωση του Επιδόματος, ώστε να ενταχθείτε σε κάποιο από τα κοινωνικά προγράμματα που έχουν εισοδηματικά κριτήρια.

8. Τι ισχύει με τις αποδείξεις;
Οι αποδείξεις πρέπει να αποτελούν το 25% του εισοδήματος πραγματικού ή τεκμαρτού του φορολογούμενου. Εφιστάται η προσοχή  στη συμπλήρωση του Κωδικού 049 (Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών) του Πίνακα 7 του εντύπου Ε1. Ο συγκεκριμένος κωδικός συμπληρώνεται με την φορολογική δήλωση, ακόμα και όταν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου εισοδήματος. Οι αποδείξεις αυτές δεν συνυποβάλλονται με τη δήλωση, φυλάσσονται και παραδίδονται μόνο εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
Τεκμήρια: Ο φορολογούμενος πρέπει να λάβει υπόψη του, όσον αφορά το ύψος εισοδήματος για τον υπολογισμό των απαιτούμενων αποδείξεων καθώς και για την κάλυψη των τεκμηρίων του, ότι για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση την συνολική ετήσια δαπάνη, πέραν των δηλωθέντων από τον ίδιο στοιχείων (κατοικία, αυτοκίνητα κλπ.), κατά την εκκαθάριση της δήλωσης υπολογίζεται και ως ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο και 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.   Είτε έχει , είτε δεν έχει εισόδημα ή περιουσιακά στοιχεία ο κάθε φορολογούμενος καλείται να καλύψει με αποδείξεις ένα ελάχιστο τεκμήριο  3.000 € αν είναι άγαμος ή  5.000 € αν είναι έγγαμος  δηλαδή,  3.000 Χ25% = 750€   / 5.000 Χ 25% = 1,250€

9. Πρέπει να στον υπολογισμό των αποδείξεων να συμπεριλάβουμε και το επίδομα;
Όχι το επίδομα δεν συμπεριλαμβάνεται  στο φορολογητέο εισόδημα, έτσι δεν συγκεντρώνουμε αποδείξεις .
10. Φορολογείται η Αποζημίωση απόλυσης;
Η αποζημίωση λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης που φορολογείται αυτοτελώς με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε., αναγράφεται μόνο στους κωδικούς 657 – 658 του πίνακα 6, έτσι ώστε για τα ποσά αυτά να μην υπολογισθεί έκτακτη εισφορά. Τα ποσά αυτά δεν αναγράφονται πλέον στους κωδικούς 659 – 660 του πίνακα 6 όπως τα παλαιότερα οικονομικά έτη.

Άννα Καβούρη
Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας
Κέντρο Ζωής