ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ & NAM ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

NAM και Κέντρο Ζωής συνεργάζονται για την ενημέρωση του πληθυσμού για τον HIV και το AIDS!

Η NAM μας παραχωρεί τα πνευματικά δικαιώματα των έγκυρων και εμπεριστατωμένων εντύπων που εκδίδει, προκειμένου να τα μεταφράσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό στην Ελλάδα.

Η ΝΑΜ είναι μία ανεξάρτητη φιλανθρωπική οργάνωση παροχής πληροφοριών για τη λοίμωξη HIV με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Για περισσότερες  λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  https://www.aidsmap.com/