Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας

Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας

 

Για να διαβάσετε ολοκληρωμένο τον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) πατήστε εδώ.

 

https://www.kentrozois.gr/userfiles/bb47934a-e1f8-4d24-8fc0-da46b37eebb0/keba_2012.pdf