Γενικά

Οι  πολίτες που ζουν με HIV/AIDS μπορούν να ενταχθούν στην ευρύτερη κατηγορία ατόμων με αναπηρία ή στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, εφόσον το επιθυμούν και χρήζουν κοινωνικής στήριξης, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αξιοποιήσουν, σύμφωνα και με άλλα οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια, ένα πλήθος από κοινωνικές παροχές.

 

Για την ένταξη στο σύστημα κοινωνικών παροχών απαιτείται μια διαδικασία αξιολόγησης της αναπηρίας ή αλλιώς αξιολόγησης της λειτουργικότητας ενός οροθετικού, η οποία γίνεται – κατά κύριο λόγο – βάσει του ιατρικού ιστορικού του ενδιαφερόμενου. Ο φορέας αξιολόγησης της αναπηρίας είναι το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

 

Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) είναι ο αρμόδιος οργανισμός πιστοποίησης αναπηρίας και διοικητικά ανήκει στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ . Από το ΚΕΠΑ εξετάζονται όσοι αιτούνται αναπηρική σύνταξη (εξαιρούνται όσοι εργάζονται στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στον Στρατό και στα Σώματα Ασφαλείας), προνοιακά επιδόματα ή την έκδοση ποσοστού αναπηρίας για την αξιοποίηση κοινωνικών παροχών και διευκολύνσεων όπως φοροαπαλλαγές, κάρτα μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ευνοϊκό ωράριο εργασίας κ.λ.π.