Ασφάλιση

Αν δεν με ασφαλίζει κανένα ταμείο, τι κάνω; 

Τότε ασφαλίζεσαι από την πρόνοια και δικαιούσαι να βγάλεις βιβλιάριο ανασφαλίστου.

Δικαιούχοι:

Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι, το δε οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα 6.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί.

Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Στους παραπάνω δικαιούχους της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα (1) έτος.

Χωρίς το εισοδηματικό κριτήριο υπάγονται και οι κάτωθι:

1. Ανασφάλιστοι λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).

2. Ανασφάλιστα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).

3. Ανασφάλιστοι Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί απασχολούμενοι στο θέαμα-ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά

4. Άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση.

Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα (1) έτος.

1. Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των Πε.Σ.Υ.Π. ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ.

2. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

3. Μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και Έλληνες κληρικοί των Πατριαρχείων.

4. Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και τα παιδιά αυτών.

5. Παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες.

Στους δικαιούχους των ανωτέρω κατηγοριών χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για τρία (3) έτη.

1. Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή απόκτησης της ελληνικής Ιθαγένειας.

2. Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας).

Στους δικαιούχους αυτών των κατηγοριών χορηγείται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας, για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει η συγκεκριμένη ανάγκη ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης και κατόπιν βεβαίωσης της ανάγκης αυτής από κρατικό νοσηλευτικό Ίδρυμα. Επιπλέον βεβαιώνεται και ο πιθανός χρόνος νοσηλείας και αποθεραπείας από την ασθένεια.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για το βιβλιάριο ανασφαλίστου;

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (είμαι άνεργος και δεν είμαι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό φορέα και δεν παίρνω σύνταξη εσωτερικού ή εξωτερικού).

3. Εκκαθαριστικό Εφορίας (φωτοτυπία). Όσοι δεν κάνουν δήλωση στην Εφορία : Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την εφορία, η οποία θα γράφει (δεν υποβάλλω φορολογική δήλωση γιατί δεν εργάζομαι, δεν έχω εισοδήματα…..).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τον Δήμο που ανήκεις).

5. Ταυτότητα (φωτοτυπία διπλής όψης).

6. Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή άλλο αποδεικτικό.

  1. 7.  Oι άνεργοι κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ της περιοχής τους.

Κατά περίπτωση:

  • Σε περίπτωση νοσηλείας βεβαίωση εισαγωγής από το νοσοκομείο.
  • Για τους κυρίους-ες που είναι διαζευγμένοι διαζευκτήριο, όσοι βρίσκονται σε διάσταση ένορκη βεβαίωση από το ειρηνοδικείο με 2 μάρτυρες, Λυκούργου 10 Ομόνοια.
  • Υπερήλικες άνω των 65 ετών θα προσκομίζουν αριθμό πρωτοκόλλου ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για σύνταξη του ΟΓΑ.
  • Σε περίπτωση που παίρνουν επίδομα, το απόκομμα επιδόματος.

Όσοι έχουν καρτέλα ενσήμων θα προσκομίζουν βεβαίωση από το ΙΚΑ της περιοχής τους